Z16: Robert van Massemen, heer van Massemen

z16-130039_GK-ZUID16_0070_OPGEFRIST
Z16-oud
Z16-76E10_047r_min

 
De aanwezigheid van het wapenbord van Robert van Massemen in de Haagse serie is opmerkelijk, omdat deze ridder reeds in 1430 overleed en daarom onmogelijk aanwezig kan zijn geweest bij het kapittel in 1456. Even opmerkelijk is het ontbreken van het wapenbord van een ridder die tijdens het kapittel van 1456 wel lid was van de Orde van het Gulden Vlies (maar niet fysiek aanwezig in Den Haag), namelijk: Jan II van Alençon, hertog van Alençon en graaf van Perches.

Heraldisch onderzoek naar dit Gulden-Vliesbord is desondanks evengoed relevant. Het wapen is correct en goed te duiden. De vis in het helmteken kan geïdentificeerd worden als dolfijn. De heraldische dolfijn werd wel en niet natuurgetrouw weergegeven, waardoor er vele varianten uit de middeleeuwen bekend zijn. Op het Haagse wapenbord prijkt een niet natuurgetrouwe variant.