Het Kapittel in de Grote Kerk

Zaterdag 1 mei 1456 ving het kapittel aan met een mis in de Grote Kerk. Daar zaten de ridders in het koor, de meest heilige plek van de kerk rondom het hoofdaltaar. Dit deel van de kerk was niet voor iedereen toegankelijk en zichtbaar.

Boven de hoofden van de ridders hingen de wapenborden met hun wapens. Zestien van de eenendertig Vliesridders waren aanwezig in Den Haag. Filips de Goede zat met het gezicht naar het hoofdaltaar toe. De andere ridders zaten aan weerszijden. De belangrijkste en trouwste ridders positioneerden zich het dichtst bij de hertog.

Wist je dat:
De Filips de Goede bewust gekozen heeft voor de parochiekerk boven de hofkapel? Door een recente verbouwing was de Grote Kerk groter en daardoor imposanter geworden.

Naast het bijwonen van de kerkelijke diensten werd er vergaderd en gedineerd in de Grote Zaal op het Binnenhof, de huidige Ridderzaal.