Door brand verwoeste wapenborden opnieuw vervaardigd in 1545

De originele wapenborden uit 1456 die vervaardigd werden in opdracht van Filips de Goede, zijn bij een brand in 1539 in vlammen opgegaan. Lang werd gedacht dat de zwarte blakering op de achterzijde van de schilderijen sporen van deze brand waren en dat de originelen toch bewaard waren. Het blijkt echter een schimmel te betreffen, veroorzaakt door de vochtige omstandigheden in de kerk. Dendrochronologisch onderzoek waarbij het hout onderzocht wordt aan de hand van de jaarringen, bevestigde de zestiende-eeuwse datering.

Historisch onderzoek heeft uitgewezen dat de Haagse kerkmeesters een verzoek voor nieuwe exemplaren hebben ingediend bij Karel V. In 1545 was de nieuwe serie gereed. Deze ontstaansgeschiedenis verklaart de heraldische fouten en incorrecte titels op sommige wapenborden.