Kunsthistorisch onderzoek

Ten behoeve van de kwaliteit van de restauratie en conservering van de wapenborden was doelgericht kunsthistorisch onderzoek noodzakelijk. Van alle betreffende ridders en soevereinen zijn titels en wapens zoals gevoerd in 1456 getraceerd. Ook andere bewaard gebleven wapenborden van deze ridders of hun directe bloedverwanten zijn getraceerd en in goede reproductie ter hand gesteld van de restauratoren van de SRAL. Met dit vergelijkingsmateriaal werd het lezen en beoordelen van wat op de Haagse panelen wordt aangetroffen, op een meer verantwoorde en zorgvuldiger wijze mogelijk.
Het kunsthistorisch onderzoek werd uitgevoerd door kunsthistoricus Drs. Marjolijn Kruip, onder inhoudelijke begeleiding van prof.dr. A.M. Koldeweij, Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen, Radboud Universiteit Nijmegen. De teksten op deze website berusten op dit onderzoek.

Het onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door:
– het door Prins Bernhard Cultuurfonds beheerde Pronk Visser Fonds, Wim en Nini H. Fonds,
Keg Thate Fonds, Eelco Brinkman Fonds en het Wijnand Goppel Fonds, J.E. Jurriaanse Stichting,
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, Stichting Fonds A.H. Martens van Sevenhoven.