De eerste Europese Top in Den Haag

De Orde van het Gulden Vlies stelde Filips de Goede in staat zijn tentakels uit te spreiden in gebieden die onder zijn invloed vielen. Maar de Vliesridders moesten uiteraard ook contact met elkaar hebben. Daarom organiseerde Filips de Goede bijeenkomsten, zogenaamde kapittels, in verschillende steden binnen zijn Bourgondische rijk.

De keuze voor de stad was afhankelijk van de politieke omstandigheden op dat moment. Het eerste kapittel werd een jaar na de oprichting van de orde in Rijsel (Lille) gehouden, in 1431. Het negende kapittel organiseerde de hertog in Den Haag, in het jaar 1456.

Vergaderen was het belangrijkste onderdeel van zo’n kapittel. De edellieden bespraken dan belangrijke politieke zaken en het gedrag van de Vliesridders. Misdragingen werden bestraft en heldendaden geprezen. Daarnaast werden overleden ridders herdacht en nieuwe ridders benoemd. Voor de religieuze plechtigheden kwamen de ridders tezamen in een kerk.

Wist-je-dat:
In de Koninklijke Bibliotheek Den Haag een vijftiende-eeuws Statuten- en Wapenboek wordt bewaard? Het boek opent met één van de oudste voorstellingen van een vergadering van de Orde van het Gulden Vlies.

De Vliesridders kwamen uit heel Europa, vanuit het graafschap Holland tot het koninkrijk Arragón en alle Bourgondische gebieden daartussen. Een kapittel was dus eigenlijk een soort politieke top op Europees niveau.