Reinoud van Brederode, een opstandige Vliesridder

De directe aanleiding voor Filips de Goede om het kapittel in Den Haag te organiseren, was de benoeming van een bisschop in Utrecht. Tegen de zin van de hertog in werd Gijsbrecht van Brederode verkozen boven Filips bastaardzoon David van Bourgondië.

In Den Haag wilde de hertog de Hollandse edelen tot de orde roepen. In het bijzonder Reinoud van Brederode, Vliesridder en broer van de net verkozen bisschop. De Van Brederodes waren afkomstig uit een Hollands adellijk geslacht, dat doorgaans als anti-Bourgondisch werd gezien. Dat had weer te maken met de Hoekse en Kabeljauwse Twisten, een decennialange machtsstrijd tussen edellieden en steden. De leider van de Hoeken was Reinoud van Brederode, terwijl de Kabeljauwen Filips de Goede van oudsher meer gezind waren.

Wist je dat:
Reinoud van Brederode in eerste instantie niet naar het kapittel in Den Haag kwam? Onder dwang arriveerde hij uiteindelijk op dag elf.

Toen onderhandelingen in 1455 over de bisschopskwestie mislukten, besloot Filips de Goede om alle machtige Vliesridders bijeen te roepen in Den Haag. Dichtbij de bisschopsstad Utrecht en vanuit het indrukwekkende grafelijke Binnenhof, wilde de vorst indruk maken en druk uitoefenen op de Hollandse edellieden. Een grotere opstand moest hiermee voorkomen worden.

Uiteraard bespraken de Vliesridders de positie van Reinoud van Brederode uitgebreid. Reinoud arriveerde pas op 11 mei in Den Haag. Hij verklaarde op z’n knieën dat het geschil met bastaardzoon David een persoonlijke aangelegenheid was. Het was niet zijn intentie een opstand tegen Filips de Goede te beramen. Uiteindelijk accepteerde Reinoud officieel de nieuwe bisschop van Utrecht, David van Bourgondië. En daarmee eindigde het kapittel.