Z17: Gilbert van Lannoy, heer van Santes, Willerval

z17-130039_GK-ZUID17_0068_OPGEFRIST
Z17-oud-crop
Z17-76E10_044v_min

 
Het wapen is heraldisch niet volledig correct. Drie groene leeuwen op een zilveren veld behoren tot het familiewapen van het Huis van Lannoy. De rode schildzoom die daaraan werd toegevoegd door deze specifieke tak van de familie, ontbreekt op het Haagse wapenbord van Gilbert van Lannoy. De schildzoom ontbreekt eveneens op het Haagse wapenbord van broer Boudewijn van Lannoy (N04), maar is wel aanwezig op dat van broer Hugo van Lannoy (N02).

Hoewel nauwelijks meer herkenbaar door corrosie van de onderliggende zilveren laag, kan uit beter bewaard gebleven bronmateriaal geconcludeerd worden dat de drie leeuwen in het wapenschild ooit heldergroen zijn geweest.

Analyse van de foto’s die in de twintigste eeuw zijn gemaakt van dit Gulden-Vliesbord, wijst uit dat tijdens eerdere restauraties diverse kleine wijzigingen zijn aangebracht aan de helm, de kroon, de leestekens in de inscriptie en de bijbehorende decoratieve lijnen.