Erfgoed, onderzoek en restauratie

De vijfendertig wapenborden ter herinnering aan het Gulden-Vlieskapittel in 1456 in Den Haag, zijn vandaag de dag nog te bezichtigen in de Grote Kerk. Een uniek en bijzonder voorrecht dat gedeeld wordt met kerken in Gent, Brugge, Mechelen en Barcelona. Deze schilderijen behoren tot het collectieve Europese erfgoed. De Haagse serie is in 2009 toegevoegd aan de lijst Wet tot Behoud Cultuurbezit.

In 2013 werd een langlopend restauratie- en conserveringsproject afgerond, uitgevoerd door de Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) en ondersteund door kunsthistorisch onderzoek vanuit de Radboud Universiteit Nijmegen. Materiaal-technisch, dendrochronologisch en historisch onderzoek werden ingezet om de schilderijen te analyseren en de restauratiegeschiedenis in kaart te brengen alvorens de behandeling gestart werd. Dit met verrassende en spectaculaire ontdekkingen tot gevolg (link naar, Wapenborden en Vliesridders nader bekeken).

Wist-je-dat:
De serie wapenborden op de lijst staat van de Wet tot Behoud Cultuurbezit en daarom Nederland niet mag verlaten?

De Haagse Gulden-Vliesborden zijn al 450 jaar oud en kunnen dankzij een vakkundig uitgevoerde en wetenschappelijke onderbouwde restauratie ook voor de komende decennia goed geconserveerd worden.