Z15: Peter van Bauffremont, graaf van Charny

z15-130039_GK-ZUID15_0069_OPGEFRIST
Z15-oud-crop
Z15-76E10_048v_min

 
In de zestiende eeuw werden er fouten gemaakt bij de weergave van het wapenschild en het helmteken, maar een zeventiende-eeuwse overschildering van de kwartieren II en III trachtte de fouten te herstellen. De bovenste verflaag die thans ook na de behandeling door SRAL nog aanschouwd kan worden, betreft dus een latere correctie.

In de kwartieren I en IV prijkt het stamwapen van Vergy, een verwijzing naar Peter van Bauffremonts afkomst uit dit huis via zijn moeder Jeanne van Vergy.

In de kwartieren II en III werden in de zestiende eeuw oorspronkelijk balken van vair in de kleuren blauw en zilver aangebracht, afgewisseld met rode balken. Deze originele verflagen werden aangetroffen tijdens de behandeling door SRAL. In de zeventiende eeuw werd daar klein paalvair van goud en rood – het stamwapen van Bauffremont – overheen geschilderd. Registraties van het Haagse wapenbord in de zeventiende en achttiende eeuw getuigen ook van deze overschildering.

De kleur van het hartschild maakt dat het wapen ook na die zeventiende-eeuwse ingreep nog niet volledig correct is. Het wapen van de heerlijkheid Charny, waarnaar in het opschrift verwezen wordt, kent namelijk drie zilveren schilden in plaats van de gouden schilden op het Haagse Gulden-Vliesbord.

Helmteken: twee hoorns van zilver; daartussen op de helm geplaatst een bol met het gevierendeelde wapenschild zoals hierboven beschreven; in de bol is van bovenaf een zwaard gestoken, met rode snede, gouden pareerstang en gouden pluim als gevest