Hoe ontcijfer je de wapenborden?

Elk Gulden-Vliesbord is volgens een bepaald stramien opgebouwd. Het schema toont de onderdelen en bijbehorende termen. Ridders die voor het Haagse kapittel kwamen te overlijden, hebben een afwijkend wapenbord. Helm, helmteken en dekkleden ontbreken dan; aan het opschrift is meestal “trespasses” toegevoegd.

Vliesridders die voor het Haagse kapittel kwamen te overlijden, hebben een afwijkende wapenbord. Helm, helmteken en dekkleden ontbreken dan. Soms is er een opschrift met “trespasses”.

Wapenbord-legenda