Begeleidingscommisie

Om de restauratie van de wapenschilden te begeleiden is in het najaar van 2004 een commissie samengesteld bestaande uit
mevrouw Mr. E.Y. Beelaerts van Blokland – van Schayk (bestuurslid/directeur M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting),
de heer Dr. P. Le Blanc (oud directeur Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland en lid van de commissie Wet tot behoud Cultuurbezit),
mevrouw Prof. Dr. C.A. Chavannes – Mazel (Emeritus Hoogleraar Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen, Universiteit van Amsterdam),
mevrouw Ir M. Goltsch (Senior Adviseur Monumentenzorg Afdeling Monumentenzorg en Welstand Gemeente Den Haag),
de heer Prof. Dr. A.M. Koldeweij (Universiteit Nijmegen en lid van de commissie Wet tot behoud Cultuurbezit),
de heer M. de Ligt (Directeur Stichting Grote Kerk Den Haag),
de heer L. Sozzani (restaurator van het Rijksmuseum).