Z04: Filips van Ternant, heer van Ternant en La Motte

z04-130039_GK-ZUID4_0050_OPGEFRIST
Z04-oud
Z04-76E10_049r_min

 
Van Philips van Ternant zijn in vergelijking met de andere ridders die in 1456 lid waren van de Orde van het Gulden Vlies, vrij weinig gegevens bekend. Tijdens het 8e kapittel in Bergen (Mons) in 1451, stond het bespreken van zijn wangedrag op de agenda. Hij zou een koopman beroofd hebben van goed en vrijheid, was er niet eerlijk over én hij zou geld hebben verduisterd. Hij werd ruim een maand gevangen gezet. Tijdens het kapittel werd Philips van Ternant nogmaals gestraft door zijn mede-Gulden-Vliesridders die hem naar Santiago de Compostela stuurden voor boetedoening.

Tijdens het 9e kapittel in Den Haag was Philips van Ternant reeds overleden. Net als alle andere vóór het Haagse kapittel overleden ridders, kreeg hij in de zestiende eeuw een wapenbord waarop helm, helmteken en dekkleden vervangen zijn door een riem.

De ramsvacht onderaan de Gulden-Vliesketting is voor de beschouwer naar rechts gekeerd, terwijl de overige helmtekens en ramvachten in de zuidelijke reeks naar links zijn gekeerd – in de richting van waar oorspronkelijk het hoofdaltaar stond in de Grote Kerk. Of dit paneel op een zeker moment gepland stond voor de noordelijke reeks of dat er een foutje is gemaakt in het atelier van de heraldisch schilder, kan niet meer bepaald worden (zie ook: N04).