Z05: Jan/Íñigo van Guevara, graaf van Ariano

z05-130039_GK-ZUID5_0060_OPGEFRIST
Z05-oud-crop
Z05-76E10_062v_min

 
Deze ridder is in de Bourgondische geschiedschrijving nauwelijks bekend, omdat hij afkomstig was uit Italië en zich begaf in de kringen rondom koning Alfons V van Aragón (N01). Het vijftiende-eeuwse wapen is daarom niet met zekerheid vast te stellen, de overgeleverde genealogische en biografische gegevens zijn bovendien zeer beperkt en divers; zelfs zijn voornaam staat niet vast.

Tijdens eerdere restauraties (in ieder geval voor 1909) werd het Haagse wapenbord van de graaf van Ariano overschilderd waardoor de hermelijnstaartjes voor de behandeling door SRAL nauwelijks meer als zodanig herkenbaar waren. Hermelijn wordt in de heraldiek weergegeven als een zilveren of wit veld bezet met stukjes zwart bont. De wintervacht van een hermelijn is immers helder wit en het staartje heeft een pikzwart puntje. De hermelijnstaartjes zijn vaak kruisvormig, altijd gestileerd, maar de precieze vorm kan variëren.

Helmteken: uitkomend en aanziend een leeuwenklauw van goud te midden van vlammen van goud. De kroon is vervangen door een wrong van pauwenveren.