Z03: Frank II van Borssele, graaf van Oostervant

z03-130039_GK-ZUID3_0049_OPGEFRIST
Z03-oud-crop
Z03-76E10_059v_min

 
Bij dit wapenbord valt op dat er sprake is van een verspringing voornamelijk in de meest rechtse zuil en de dwarsbalk. Tijdens de behandeling door SRAL bleek dat dit het enige schilderij in de serie is dat uit drie planken bestaat. De linker en rechter plank bevatten de originele zestiende-eeuwse verflagen, terwijl de middelste plank vermoedelijk pas in de achttiende eeuw werd beschilderd. Klaarblijkelijk is dit paneel op een zeker moment in de geschiedenis dusdanig beschadigd geraakt dat enkel vervanging van een deel van de planken nog mogelijk was. Bij die ingreep werden de buitenste delen van de twee zestiende-eeuwse planken zeer bewust behouden. Bij de behandeling van dit schild in 2013 is er bewust voor gekozen de geschiedenis van dit schild te respecteren.