Z02: Embleembord Orde van het Gulden Vlies

z02-130039_GK-ZUID2_0072_OPGEFRIST
Z02-oud-crop

 
De Heilige Andreas (of Sint Andries) was de beschermheilige van Bourgondië en als zodanig ook van de Orde van het Gulden Vlies, samen met Maria. Het attribuut van Andreas, het schuinkruis, is het embleem van de orde.

Tegen de zwarte achtergrond van dit Haagse paneel is een gouden schuinkruis (of Andreaskruis) geschilderd. De armen wordt gevormd door knoestige takken. Het kruis is in het centrum omwonden door een gouden vuurslag , waar de goudkleurige vonken van afspatten. Tussen de twee kruisarmen aan de bovenzijde prijkt een kroon bezet met parels. Tussen de twee kruisarmen aan de onderzijde zien we een zilveren vuursteen met aan de hanger het Gulden Vlies, naar rechts gewend. Door een vuurslag over een vuursteen te wrijven kon vuur gemaakt worden. Het Gulden Vlies dat aan de vuursteen tussen de twee kruisarmen hangt en verwijst naar de Griekse mythe van Jason.