N05: Jan II van Croÿ, heer van Tours-sur-Marne

n05-130039_GK-NOORD5_0058_OPGEFRIST
N05-oud
N05-76E10_049v_min

 
In zilver drie rode dwarsbalken staat voor het Huis van Croÿ. In zilver drie rode disselbijlen staat voor het Huis van Renty. Willem I van Croÿ, grootvader van Jan II, kwartileerde het familiewapen van Croÿ met het wapen van Renty tijdens zijn huwelijk met Isabeau, vrouwe van Renty (huwelijk voltrokken in 1354).
Aan dit gevierendeelde wapenschild voegde Jan II als jongere zoon een hartschild toe om het wapen te ‘breken’; immers alleen de oudste zoon mocht volgens de regels van vererving het wapen van zijn vader voeren na diens dood. De kwartieren I en IV van het hartschild op het Haagse wapenbord zijn heraldisch onjuist. Zij zouden het wapen van Craon – geruit van goud en rood (keel) – moeten tonen. Craon is een verwijzing naar de afkomst van Jan II’s moeder Margareta van Craon, van wie hij de heerlijkheid Tours-sur-Marne erfde (zie inscriptie wapenbord). De kwartieren II en III met in goud een leeuw van zwart verwijzen naar Henegouwen, waar Jan II van Croÿ stadhouder was. Jan II was een jongere broer van Gulden-Vliesridder Antoon van Croÿ (N03).
Helmteken: uitkomend uit een vlucht van zilver een (hazewind?)hond van zwart (sabel), gehalsband van goud met goudkleurige hanger.