N04: Boudewijn van Lannoy, heer van Molembaix

n04-130039_GK-NOORD4_0053_OPGEFRIST
N04-oud
N04-76E10_048r_min

 
Drie groene leeuwen op een zilveren veld behoren tot het familiewapen van het Huis van Lannoy. De rode schildzoom die daaraan werd toegevoegd door deze specifieke tak van de familie, ontbreekt op het Haagse Gulden-Vliesbord van Boudewijn van Lannoy. De schildzoom ontbreekt eveneens op het Haagse Gulden-Viesbord van broer Gilbert van Lannoy (Z17), maar is wel aanwezig op dat van broer Hugo van Lannoy (N02).

Ook het hartschild is niet correct. Het hartschild dat gevoerd werd door deze ridder is gedwarsbalkt van zilver en blauw (azuur). Dat is immers het wapen van Molembaix (Molenbeek), de heerlijkheid waarnaar verwezen wordt in het opschrift van het wapenbord. Boudewijn erfde deze heerlijkheid van zijn moeder Catherina Gobiert van Corbion, vrouwe van Molembaix.

Hoewel nauwelijks meer herkenbaar door corrosie van de onderliggende zilveren laag, kan uit beter bewaard gebleven bronmateriaal geconcludeerd worden dat de drie leeuwen in het wapenschild ooit heldergroen zijn geweest.

Terwijl het helmteken voor de beschouwer naar rechts gekeerd is – in de richting van waar oorspronkelijk het hoofdaltaar stond in de Grote Kerk –, is de ramsvacht foutief naar links afgebeeld (zie ook: Z04). Vanwege de correcte oriëntatie van de helm, moet deze afwijking simpelweg als een foutje beschouwd worden. In het atelier van de heraldisch schilder werd voortdurend aan wapenborden en aanverwante producten gewerkt. Om op korte termijn hoge productieaantallen te behalen, werd het vervaardigingsproces gestandaardiseerd met behulp van vaste werkwijzen en het gebruik van patronen. Een foutje kon daardoor eenvoudig gemaakt worden.