Z13: Jan IV van Vergy, heer van Fouvent en Vignory

z13-130039_GK-ZUID13_0048_OPGEFRIST
Z13-oud
Z13-76E10_053v_min

 
De weergave van de vogel (het helmteken) op het Haagse Gulden-Vliesbord wijkt af van die in de vijftiende-eeuwse bronnen, maar komt overeen met de zestiende-eeuwse weergave van het helmteken van een verre neef (Claude van Vergy, Gulden-Vliesbord Gent 1559). Opvallend is bovendien dat de registratie van het Haagse Gulden-Vliesbord door Aernout van Buchel (1610) een rode vogel toont. Tijdens de behandeling door SRAL werden er geen sporen van rode verfstoffen aangetroffen.

Tijdens de behandeling door SRAL kwam wel de zogenaamde damascering (decoratief lijnenspel) op het rode veld van het schild tevoorschijn. Analyse van de foto’s die in de twintigste eeuw zijn gemaakt van dit Gulden-Vliesbord, laat zien dat deze decoratie reeds voor 1909 overschilderd was en daarmee lange tijd aan het oog van beschouwers onttrokken is geweest.

Aangezien damascering slechts een decoratieve functie had ter verlevendiging van een groot vlak, kan aangenomen worden dat de overschilderingen niet om heraldische of politieke redenen over de originele damascering werden aangebracht.