Z09: Baudot van Noyelle, heer van Catheux

z09-130039_GK-ZUID9_0074_OPGEFRIST
Z09-oud-crop
Z09-76E10_054v_min

 
Het wapenschild met de drie tweelingbalken in rood vormen het stamwapen van Noyelle, dat gevoerd werd door de heer van Noyelle. In het geval van ridder Baudot van Noyelle is er een barensteel als onderscheidend breukteken aan toegevoegd. Vijftiende-eeuwse weergaven van het wapen van deze ridder laten zien dat het helmteken zou moeten bestaan uit een hond met aan weerszijden vleugels; de vleugels ontbreken op het Haagse Gulden-Vliesbord.