N15: Jan II van Neufchâtel, heer van Montaigu

n15-130039_GK-NOORD15_0065_OPGEFRIST
N15-oud
N15-76E10_064v_min

 
Jan II van Neufchâtel is de tweede zoon van Thibault VIII, heer van Neufchâtel en Châtel-sur-Moselle (Z11).

Helmteken: vlucht van zilver beladen met een schuinbalk van zilver. De kwartieren I en IV van het wapenschild tonen het stamwapen van Neufchâtel. De kwartieren II en III met de adelaar laten het oude wapen van het Vrijgraafschap Bourgondië zien. Gulden Vliesridder Jan II van Neufchâtel koos dit wapenschild in navolging van zijn oudoom en naamgenoot Jan I van Neufchâtel. Oudoom Jan had dit wapen vermoedelijk gekozen om uitdrukking te geven aan zijn erfgenaamschap van de bezittingen in het Vrijgraafschap in de periode 1405-1419. Jan II van Neufchâtel erfde op zijn beurt bezittingen van zijn oudoom Jan. Met de keuze om hetzelfde wapen te voeren, ging deze ridder zeer bewust in een bepaalde traditie staan.

Opmerkelijk genoeg werden bovengenoemde mannen uit het huis van Neufchâtel beide uit de orde van het Gulden Vlies gezet. Jan II werd in 1481 het lidmaatschap afgenomen wegens felonie (ontrouw van een leenman jegens zijn leenheer). Hoewel er met betrekking tot de vijftiende-eeuwse serie Haagse wapenborden geen bronnen bekend zijn die daarvan getuigen, is bekend dat in andere steden Gulden Vliesborden verwijderd, omgekeerd opgehangen of vervangen werden als reactie op een dergelijke gebeurtenis. Het helmteken kijkt naar rechts en de ramskop naar links. Het is de vraag of dit verband houdt met de verwijdering van Jan II van Neufchâtel uit de Ridderorde.