De Wapenborden
van de Orde
van het Gulden Vlies

Coats of Arms of
the Order of the Golden Fleece

partners partners

Kunsthistorisch onderzoek

Ten behoeve van de kwaliteit van de restauratie en conservering van de wapenborden was doelgericht kunsthistorisch onderzoek noodzakelijk. Van alle betreffende ridders en soevereinen zijn titels en wapens zoals gevoerd in 1456 getraceerd. [**break**]

Ook andere bewaard gebleven wapenborden van deze ridders of hun directe bloedverwanten zijn getraceerd en in goede reproductie ter hand gesteld van de restauratoren van de SRAL. Met dit vergelijkingsmateriaal werd het lezen en beoordelen van wat op de Haagse panelen wordt aangetroffen, op een meer verantwoorde en zorgvuldiger wijze mogelijk.

Het kunsthistorisch onderzoek werd uitgevoerd door kunsthistoricus Drs. Marjolijn Kruip, onder inhoudelijke begeleiding van prof.dr. A.M. Koldeweij, Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen, Radboud Universiteit Nijmegen. De teksten op deze website berusten op dit onderzoek.

Het onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door:
– het door Prins Bernhard Cultuurfonds beheerde Pronk Visser Fonds, Wim en Nini H. Fonds,
Keg Thate Fonds, Eelco Brinkman Fonds en het Wijnand Goppel Fonds, J.E. Jurriaanse Stichting,
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, Stichting Fonds A.H. Martens van Sevenhoven.

Sponsoren kunsthistorisch

vergrootglas
vergrootglas

Begeleidingscommissie

Om de restauratie van de wapenschilden te begeleiden is in het najaar van 2004 een commissie samengesteld bestaande uit
Mevrouw Mr. E.Y. Beelaerts van Blokland – van Schayk (bestuurslid/directeur M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting),
De heer Dr. P. Le Blanc (oud directeur Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland en lid van de commissie Wet tot behoud Cultuurbezit),
Mevrouw Prof. Dr. C.A. Chavannes – Mazel (Emeritus Hoogleraar Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen, Universiteit van Amsterdam),
Mevrouw Ir M. Goltsch (Senior Adviseur Monumentenzorg Afdeling Monumentenzorg en Welstand Gemeente Den Haag),
De heer Prof. Dr. A.M. Koldeweij (Universiteit Nijmegen en lid van de commissie Wet tot behoud Cultuurbezit),
De heer M. de Ligt (Directeur Stichting Grote Kerk Den Haag),
De heer L. Sozzani (restaurator van het Rijksmuseum).

Colofon

Opdrachtgever
Michiel de Ligt, directeur Grote Kerk Den Haag
Rond de Grote Kerk 12
2513 AM Den Haag
(070) 302 86 30
www.grotekerkdenhaag.nl
www.1456.nl

Producent
Zcene MovingMediaCompany
Stationsweg 18
3641 RG Mijdrecht
www.zcene.nl

Inhoudelijke verantwoording
Drs. Marjolijn Kruip, Kunsthistoricus
Radboud Universiteit Nijmegen (RU)

 

De restauratie is mogelijk gemaakt door

vergrootglas
vergrootglas

Deze mobiele website heeft tot doel de bekendheid te verhogen over de geschiedenis en de historische waarde van het Culturele erfgoed, de Wapenborden van de Orde van het Gulden Vlies. De website is gemaakt voor gebruik in combinatie met een bezichtiging van de Wapenborden in de Grote Kerk , maar kan op andere plaatsen ook bekeken worden.

Deze productie kwam tot stand met dank aan:

   Gwendoline R. FifeStichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL), Maastricht
   Ed van der VlistKoninklijke Bibliotheek Den Haag
   Lex van TilborgHaags Historisch Museum
   Wendy LouwHaags Gemeente Archief

Beeldverantwoording:

Koninklijke Bibliotheek Den Haag
>> hs. 76 E 10, Statuten, ordonnanties en wapenboek van de Orde van het Gulden Vlies (Zuidelijke Nederlanden, 1473): portretten van de Vliesridders – hs. 76 E 12 – miniatuur met een vergadering van de Orde van het Gulden Vlies – hs. 76 E 14; gehistorieerde initiaal met het wapen van Filips van Bourgondië. – hs. 76 F 2 – het Getijdenboek van Filips van Bourgondië (Oudenaarde, ca. 1455) miniatuur met hertog Filips van Bourgondië in gebed – hs.76 F 4; Wapenboek van de Orde van het Gulden Vlies (Zuidelijke Nederlanden, ca. 1561): fol. 2v – portret van Filips de Goede

Haags Historisch Museum
>> HGA z.g.r. 411a; Poldermolen aan de Haagse trekvliet, detail uit de kaart van N. de Clerck en J. van Londerseel -1614 – cat.nr.52; Het oudst gedateerde stadsgezicht uit Den Haag, 1553. – cat.nr.21; Een kopie van een stadkaart uit 1570 nagemaakt door Cornelis Elands. – cat. nr. 62; Geschilderde stadplattegrond 1658 Den Haag omgeving Raamstraat ca. 1570 – cat.nr.53; detail uit anoniem schilderij uit 1550-1565; De plaats in Den haag met winkels – inv.nr. 54; Schilderij van de Haagse Hofvijver, Anomiem,1567. Aangevuld met diverse afbeeldingen van de Graven van Holland.

Haags Gemeentearchief
Hs 36,1,fol. 120v-121r.; Plattegrond van de Grote Kerk of St. Jacobskerk uit ca. 1540 toont de situatie voor de brand 1539

Nationaal Archief:
3285b – Stadpaleis van de heren van egmond, op de hoek van Lange voorhout en Kneuterdijk – inv. Nr. 2149-11f.1r.; Openingspagina van het Remissorium Philippi (ca. 1450) samensteller van het boek overhandigt het aan opdrachtgever Filips de Goede.

Foto’s wapenschilden na restauratie
Joop van Reeken Fotografie
www.reeken.com

Tips voor verbetering? Mist u iets!
De Grote Kerk Den Haag is verantwoordelijk voor de inhoud van websites www.1456.nl en www.ovhgv.nl en doet er alles aan deze actueel en de informatie juist te houden. Toch is het mogelijk dat er op deze website onjuistheden staan of belangrijke informatie ontbreekt. U kunt de redactie hierop attenderen via info@grotekerkdenhaag.nl

Auteursrecht:
Bij de samenstelling van deze site hebben de makers getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Diegenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, worden verzocht contact met ons op te nemen om alsnog in een regeling te voorzien. Niets op deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs/rechthebbenden. Deze bepaling geldt zowel voor geplaatste tekst, muziek(fragmenten) als beeld- en videomateriaal op deze site. Voor eventuele overname van informatie of herpublicatie kan contact met ons opgenomen worden via info@grotekerkdenhaag.nl

Datagebruik:
De Grote Kerk Den Haag wijst erop dat de website gebruik maakt van video- en audio-fragmenten. Hiermee kan bij gebruik van een mobiele dataverbinding via het mobiele netwerk een hoger dataverbruik dan normaal ontstaan. Uw telecom provider kan u hiervoor aanvullende kosten in rekening brengen, afhankelijk van de overeenkomst die u met uw telecom provider heeft.

Gast-Wifi:
Voor uw interactieve rondleiding langs de wapenborden kunt u gebruik maken van de gratis WiFi-verbinding van de Grote Kerk. De website is primair geproduceerd voor gebruik met smartphones en tablets. En is geoptimaliseerd voor de meeste versies van Android en Apple tablets en voor Apple en Android smartphones.

Wifi Disclaimer:
Grote Kerk Den Haag behoudt zich het recht voor het publieke Wifi-netwerk op ieder gegeven moment te deactiveren om onderhoud te verrichten. In geen enkel geval kan zij aansprakelijk worden gesteld, wanneer het netwerk niet naar behoren functioneert. Grote Kerk Den Haag behoudt zich ook het recht voor een logboek bij te houden en de gebruiker van het netwerk te verwijderen, indien deze zich niet houdt aan de geldende richtlijnen en/of fatsoensnormen. Grote Kerk Den Haag neemt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van apparatuur, computer configuraties, verwijderingen van de beveiliging of wijzigingen aan bestanden, als gevolg van het gebruik van het draadloos netwerk in of rond de kerk. Grote Kerk Den Haag neemt geen verantwoordelijkheid voor enige verandering die gemaakt worden aan de instellingen van uw computer en kan geen garanties geven voor de werking van het netwerk in combinatie met uw computer.

Het kunsthistorisch onderzoek is mogelijk gemaakt door

vergrootglas
vergrootglas
vorige
volgende

Noordmuur – bord 9

vergrootglas
vergrootglas

Jacob van Lalaing, heer van Bugnicourt

De wapenschilden van Jacob van Lalaing en zijn oom Simon van Lalaing werden met elkaar verwisseld. Het rode leeuwtje in de ruit linksboven behoort volgens het visuele, historische bronmateriaal toe aan het wapenschild van oom Simon.[**break**] Jacob van Lalaing trad toe tot de Orde van het Gulden Vlies tijdens het 8e kapittel in Bergen (Mons) en overleed vóór het 9e kapittel in Den Haag. Hoewel de tekst “trespassé” ontbreekt op het Haagse Gulden-Vliesbord, geeft het ontbreken van het helmteken en de dekkleden en de aanwezigheid van de riem aan dat de ridder reeds overleden was.

Dit was overigens niet de enige vergissing of fout die gemaakt werd in het opschrift van het Haagse Gulden-Vliesbord. Oorspronkelijk stond er “Mesire Jaqŭes de Lalaing, Seignř de Montagŭ”. De originele tekst was door restauraties in het verleden onherkenbaar geworden, maar is sinds de behandeling door SRAL opnieuw leesbaar. Echter, Jacob van Lalaing was heer van Bugnicourt en niet van Montagŭ. Of werden de opschriften van verschillende Haagse Gulden-Vliesborden soms door elkaar gehaald en is er ‘Montaigu’ of ‘Montigny’ bedoeld: Montaigu, naar de heerlijkheid van Jan II van Neufchâtel (N15) of Montigny, naar de heerlijkheid van Jacobs oom Simon van Lalaing (Z14)?

vergrootglas
vergrootglas

Wapenbord voor de restauratie

vergrootglas
vergrootglas
vorige
volgende

Noordmuur – bord 8

vergrootglas
vergrootglas

Mathieu van Foix, graaf van Comminges

Klaarblijkelijk was men in de zestiende eeuw niet goed op de hoogte van het vijftiende-eeuwse wapen van Mathieu van Foix, graaf van Comminges. Kwartieren I en IV staan voor het graafschap Foix, kwartier II voor het burggraafschap Béarn en kwartier III voor het graafschap Comminges.[**break**]Het wapen van Foix bestaat echter uit drie rode palen in een gouden veld in plaats van vier zoals op het Haagse wapenbord. Het wapen van Béarn bestaat uit twee koeien of runderen boven elkaar, terwijl het Haagse wapenbord twee vossen toont. De amandelvormige bladeren van Comminges behoren getuige vrijwel al het visuele en tekstuele historische bronmateriaal zilver te zijn, in plaats van goud zoals op het Haagse wapenbord.

vergrootglas
vergrootglas

Wapenbord voor de restauratie

vergrootglas
vergrootglas
vorige
volgende

Noordmuur – bord 7

vergrootglas
vergrootglas

Jan IV van Melun, heer van Antoing

Het helmteken bestaat uit een kop van rund (koe, stier of os?) van goud. Het wapenschild met in blauw zeven schijfjes van goud (3-3-1) en een gouden schildhoofd, staat voor het burggraafschap Melun.[**break**]Dit wapenschild en helmteken werden in ieder geval al in de veertiende eeuw gevoerd door de familie Melun. De heerlijkheden Antoing en Épinoy verkreeg Jan IV na de dood van zijn vader in 1406, maar burggraaf van Melun werd hij in 1415 als opvolger van zijn oom Willem van Melun.

vergrootglas
vergrootglas

Wapenbord voor de restauratie

vergrootglas
vergrootglas
vorige
volgende

Noordmuur – bord 6

vergrootglas
vergrootglas

Jan V van Créqui, heer van Créqui en Canaples

Het wapenschild is heraldisch correct, maar het helmteken niet. Het schild betreft een zogenaamd ‘sprekend wapen’: uit het figuur spreekt de familienaam. Crequi is namelijk het Franse woord voor kriekelaar oftewel kersenboom.[**break**]De kriekelaar in het wapenschild is gestileerd weergegeven, als een zevenarmige kandelaar met aan de uiteinden een gestileerd blad. Oorspronkelijk was deze kriekelaar helderrood van kleur. Natuurlijke degradatie van kleuren en de keuze voor materialen leidde ertoe dat tegenwoordig een bruine kriekelaar aanschouwd wordt. De damascering (het lijnenspel) op het gouden veld is louter decoratief en heeft geen heraldische functie.

Helmteken: twee gouden zwanen in gesloten vlucht staande op de helm, met de snavels naar elkaar toe gewend; de vogels houden in hun bek twee in elkaar verstrengelde, kronkelende alen/slangen. Het helmteken is heraldisch onjuist. Het aangetroffen vijftiende- en zestiende-eeuwse bronmateriaal laat zien dat Jan V van Créqui een helmteken voerde dat bestaat uit twee zwanen (enkel de koppen en hals!) die een vingerring vasthouden met hun snavel. De helm wordt steeds bekroond met een rode bol; misschien een kers?

vergrootglas
vergrootglas

Wapenbord voor de restauratie

vergrootglas
vergrootglas
vorige
volgende

Noordmuur – bord 5

vergrootglas
vergrootglas

Jan II van Croÿ, heer van Tours-sur-Marne

In zilver drie rode dwarsbalken staat voor het Huis van Croÿ. In zilver drie rode disselbijlen staat voor het Huis van Renty. Willem I van Croÿ, grootvader van Jan II, kwartileerde het familiewapen van Croÿ met het wapen van Renty tijdens zijn huwelijk met Isabeau, vrouwe van Renty (huwelijk voltrokken in 1354).[**break**]Aan dit gevierendeelde wapenschild voegde Jan II als jongere zoon een hartschild toe om het wapen te ‘breken’; immers alleen de oudste zoon mocht volgens de regels van vererving het wapen van zijn vader voeren na diens dood. De kwartieren I en IV van het hartschild op het Haagse wapenbord zijn heraldisch onjuist. Zij zouden het wapen van Craon – geruit van goud en rood (keel) – moeten tonen. Craon is een verwijzing naar de afkomst van Jan II’s moeder Margareta van Craon, van wie hij de heerlijkheid Tours-sur-Marne erfde (zie inscriptie wapenbord). De kwartieren II en III met in goud een leeuw van zwart verwijzen naar Henegouwen, waar Jan II van Croÿ stadhouder was. Jan II was een jongere broer van Gulden-Vliesridder Antoon van Croÿ (N03).

Helmteken: uitkomend uit een vlucht van zilver een (hazewind?)hond van zwart (sabel), gehalsband van goud met goudkleurige hanger.

vergrootglas
vergrootglas

Wapenbord voor de restauratie

vergrootglas
vergrootglas
vorige
volgende

Noordmuur – bord 4

vergrootglas
vergrootglas

Boudewijn van Lannoy, heer van Molembaix

Drie groene leeuwen op een zilveren veld behoren tot het familiewapen van het Huis van Lannoy. De rode schildzoom die daaraan werd toegevoegd door deze specifieke tak van de familie, ontbreekt op het Haagse Gulden-Vliesbord van Boudewijn van Lannoy. De schildzoom ontbreekt eveneens op het Haagse Gulden-Viesbord van broer Gilbert van Lannoy (Z17), maar is wel aanwezig op dat van broer Hugo van Lannoy (N02).[**break**]Ook het hartschild is niet correct. Het hartschild dat gevoerd werd door deze ridder is gedwarsbalkt van zilver en blauw (azuur). Dat is immers het wapen van Molembaix (Molenbeek), de heerlijkheid waarnaar verwezen wordt in het opschrift van het wapenbord. Boudewijn erfde deze heerlijkheid van zijn moeder Catherina Gobiert van Corbion, vrouwe van Molembaix.

Hoewel nauwelijks meer herkenbaar door corrosie van de onderliggende zilveren laag, kan uit beter bewaard gebleven bronmateriaal geconcludeerd worden dat de drie leeuwen in het wapenschild ooit heldergroen zijn geweest.

Terwijl het helmteken voor de beschouwer naar rechts gekeerd is – in de richting van waar oorspronkelijk het hoofdaltaar stond in de Grote Kerk –, is de ramsvacht foutief naar links afgebeeld (zie ook: Z04). Vanwege de correcte oriëntatie van de helm, moet deze afwijking simpelweg als een foutje beschouwd worden. In het atelier van de heraldisch schilder werd voortdurend aan wapenborden en aanverwante producten gewerkt. Om op korte termijn hoge productieaantallen te behalen, werd het vervaardigingsproces gestandaardiseerd met behulp van vaste werkwijzen en het gebruik van patronen. Een foutje kon daardoor eenvoudig gemaakt worden.

vergrootglas
vergrootglas

Wapenbord voor de restauratie

vergrootglas
vergrootglas
vorige
volgende

Noordmuur – bord 3

vergrootglas
vergrootglas

Antoon van Croÿ, heer van Croÿ en Renty

Drie rode dwarsbalken in een zilveren veld staan voor het Huis van Croÿ. In zilver drie rode disselbijlen staan voor het Huis van Renty. Willem I van Croÿ, grootvader van Antoon, kwartileerde het familiewapen van Croÿ met het wapen van Renty tijdens zijn huwelijk met Isabeau, vrouwe van Renty (huwelijk in 1354).[**break**]Het helmteken: een hond van zwart (sabel), ten halven lijve en gehalsband van goud met goudkleurige hanger. De hond in het helmteken behoort tot het familiewapen van deze tak van het Huis van Croÿ. Hoewel het dier in het helmteken op het Haagse wapenbord zwart is, bestaan er ook vijftiende- en zestiende-eeuwse bronnen met een zilveren hond.

Antoon van Croÿ was raadsman, plaatsvervanger en vertrouweling van Filips de Goede (Ph). Hij betrok vele belangrijke functies waaronder die van stadhouder van de Nederlanden tijdens de afwezigheid van Philips de Goede in 1442 en die van grootmeester van Frankrijk in 1462. Hij was de oudere broer van Gulden-Vliesridder Jan II van Croÿ .

vergrootglas
vergrootglas

Wapenbord voor de restauratie

vergrootglas
vergrootglas
vorige
volgende

Noordmuur – bord 2

vergrootglas
vergrootglas

Hugo van Lannoy, heer van Santes

Drie groene leeuwen op een zilveren veld behoren tot het familiewapen van het Huis van Lannoy. De rode schildzoom behoort tot deze specifieke tak van de familie. Hoewel de zoom ontbreekt op hun Haagse Gulden-Vliesborden, voerden ook de broers van Hugo – vliesridders Gilbert (Z17) en Boudewijn van Lannoy (N04) – dit element in hun wapen.[**break**]In de loop der eeuwen zijn de drie groene leeuwen overschilderd. Door natuurlijke degradatie van de kleur en corrosie van de zilveren ondergrond lijken de leeuwen nu donkerbruin, maar beter geconserveerd vijftiende- en zestiende-eeuws bronmateriaal laat zien dat ze oorspronkelijk heldergroen waren.

vergrootglas
vergrootglas

Wapenbord voor de restauratie

vergrootglas
vergrootglas
volgende

Noordmuur – bord 1

vergrootglas
vergrootglas

Alfons V van Aragón, koning van Aragón en Sicilië

Belangrijke Vliesridders kregen een groter bord. Dat gold ook voor Alfons van Aragón, koning van Aragón en Sicilië.[**break**]Vier rode palen in een gouden veld vormen het stamwapen van de koningen van Aragón. Het was al vanaf de twaalfde eeuw in gebruik door de heersers uit dit geslacht en bleef dat ook na Alfons V van Aragón. De naam van deze ridder wordt met woorden van eer en aanzien omgeven (“Tresexcellent et Trepuissant Prince don…”) vanwege de hoge positie die hij bekleedde en de macht die hij had in bepaalde gebieden.

vergrootglas
vergrootglas

Wapenbord voor de restauratie

vergrootglas
vergrootglas
vorige
volgende

Noordmuur – bord 10

vergrootglas
vergrootglas

Karel van Bourgondië, graaf van Charolais [Karel de Stoute]

Karel de Stoute (1433-1477) was de zoon van Filips de Goede (zie PH). Zijn moeder was Isabella van Portugal. Karel de Stoute was de tweede soeverein van de Orde van het Gulden Vlies (1467-1477). Het wapenbord is identiek aan dat van zijn vader, zij het iets kleiner van formaat.[**break**]Het helmteken bestaat uit een lelie van goud. Vóór de behandeling door SRAL waren er twee heraldische fouten aan te wijzen: de blauwe kleur van de zoom in de kwartieren II en III, en de zwarte kleur van de leeuw in kwartier III. Registraties van het Haagse Gulden-Vliesbord laten zien dat zowel de zoom als de leeuw oorspronkelijk rood zijn geweest, hetgeen heraldisch juist is.

Het materiaaltechnische onderzoek heeft de overschildering bevestigd. Op basis van de gravure naar dit wapenbord in het geschiedkundig werk van Jacob de Riemer over Den Haag (1730) kunnen beiden overschilderingen na 1730 gedateerd worden.

vergrootglas
vergrootglas

Wapenbord voor de restauratie

vergrootglas
vergrootglas
vorige
volgende

Noordmuur – bord 11

vergrootglas
vergrootglas

Peter van Cardona, graaf van Collesano

Dit Gulden-Vliesbord vertelt in Middeleeuws Frans – zonder alle namen te noemen – dat Peter van Cardona reeds overleden was, toen wapenkoning Jan le Fèvre (heer van Saint-Rémy) met Jacob van Lalaing (N09) en Jan II van Croÿ (N05) in 1451 naar Sicilië kwam om Peter de Gulden-Vliesketting te overhandigen.[**break**]In 1451 werd Peter van Cardona voorgedragen en benoemd tot ridder in de Orde van het Gulden Vlies, tijdens het kapittel in Bergen (Mons). Dit gebeurde in het licht van het voornemen van Filips de Goede (Ph) om een kruistocht te ondernemen. Daarvoor had hij steun nodig van Alphons V, koning van Aragón en Sicilië (N01), die hij hoopte te krijgen mede door het benoemen van twee van diens belangrijkste onderdanen. Peter van Cardona heeft de Gulden Vliesketting nooit gedragen. Vermoedelijk kreeg hij om die reden in de zestiende-eeuwse serie een ander Gulden-Vliesbord dan de andere ridders die sinds het laatste kapittel waren gestorven.

vergrootglas
vergrootglas

Wapenbord voor de restauratie

vergrootglas
vergrootglas
vorige
volgende

Noordmuur – bord 12

vergrootglas
vergrootglas

Jan IV van Auxy, heer en baron van Auxy

Het helmteken bestaat uit een buste van een Moor met gouden oorring en witgrijze hoofddoek, gekleed in een mantel van rood (keel) die is afgezet met gouden bies en knopen.[**break**]Het helmteken is tijdens eerdere restauraties drastisch overschilderd met een soort wapperende stoffen of bladeren, maar bleek tijdens het huidige restauratieproject nog gedeeltelijk aanwezig te zijn. De overschildering kan op basis van het kunsthistorisch onderzoek in ieder geval gedateerd worden na 1610 (bezoek Aernout van Buchel aan de Grote Kerk) en voor 1730 (verschijning geschiedkundig werk van Jacob de Riemer met gravures van de Gulden-Vliesborden), maar is zeer waarschijnlijk in de zeventiende eeuw aangebracht. De originele inscriptie met ‘Berdam’ is feitelijk onjuist. Er zou moeten staan ‘Messire Jehan, Seigneur et Ber d’Auxy’.

vergrootglas
vergrootglas

Wapenbord voor de restauratie

vergrootglas
vergrootglas
vorige
volgende

Noordmuur – bord 13

vergrootglas
vergrootglas

Jan I, hertog van Kleef, graaf van Mark (1419-1481)

Het linkerdeel van het schild met in rood een hartschild van zilver en daaroverheen een karbonkel van goud, verwijst naar het graafschap en vanaf 1417 het hertogdom Kleef.[**break**]Een karbonkel diende op het strijdveld mogelijk als schildversterking, gevormd uit het metalen beslag van de schildknop die als versteviging aan de buitenkant van het houten schild werd bevestigd. De karbonkel wordt in de heraldiek meestal voorgesteld als acht spaken die van een cirkeltje uitgaan en min of meer versierd zijn, zoals in dit geval met leliën aan de toppen. Het figuur wordt ook wel een lelierad genoemd.

Het linkerdeel van het schild met in goud een in drie rijen geschaakte dwarsbalk van zilver en rood, toont het wapen van Van der Mark; de heerlijkheid die vanaf 1444 onder het gezag van Jan I van Kleef viel.

Ook het helmteken met gehoornde stier en zilver-rood geblokte band is een combinatie van elementen afkomstig uit de wapens van beide gebieden. Jan I van Kleef volgde zijn vader Adolf na diens dood in 1448 op als hertog van Kleef en graaf van der Mark.

vergrootglas
vergrootglas

Wapenbord voor de restauratie

vergrootglas
vergrootglas
vorige
volgende

Noordmuur – bord 14

vergrootglas
vergrootglas

Reinoud II van Brederode, heer van Brederode en Vianen

Aanleiding tot het organiseren van het kapittel van 1456 in Den Haag waren de handelingen van Reinoud II van Brederode. Hij had zijn broer Gijsbrecht op de bisschopszetel van Utrecht geholpen, tot ongenoegen van Filips de Goede die zijn eigen bastaardzoon David van Bourgondië als bisschop prefereerde.[**break**]Gijsbrecht werd met geweld vervangen en er werd een onderzoek naar de rol van Reinoud ingesteld. Daarbij stonden ook Reinouds positie in de strijd tussen de Hoeken en Kabeljauwen en zijn toewijding aan Filips de Goede ter discussie. De heer van Brederode kwam niet uit eigen beweging naar het kapittel Den Haag, maar Filips de Goede liet hem uit Vianen halen door Hendrik II van Borssele van Veere (Z07). Toen Reinoud uiteindelijk zeer verlaat arriveerde, verontschuldigde hij zich en moest een pleidooi als reactie op de aanklacht houden.
Dit wapenbord is niet in alle details correct. De leeuwen in de kwartieren I en IV verwijzen naar de afstamming van het geslacht Brederode van de graven van Holland. Deze Brederode-leeuwen waren oorspronkelijk rood (en niet goud!), blauw getongd en genageld. Op het Haagse wapenbord bleven slechts restanten van een rode glacis bewaard. Rond 1334 werd het Brederode-wapenschild gekwartileerd met het wapen van Valkenburg. De kwartieren II en III tonen de leeuw van Valkenburg, maar niet met de heraldisch juiste dubbele staart. De tong en de nagels van deze leeuw zijn meestal rood of goud, maar blijken op het Haagse wapenbord blauw te zijn.
Het helmteken wordt gevormd door een stier van rood, gehoornd van goud, met om zijn hoofd een band in drie rijen geschaakt van zilver en rood. Enkel de punten van een kroon steken uit boven de band die geschaakt is in de kleuren zilver en rood.

vergrootglas
vergrootglas

Wapenbord voor de restauratie

vergrootglas
vergrootglas
vorige
volgende

Noordmuur – bord 15

vergrootglas
vergrootglas

Jan II van Neufchâtel, heer van Montaigu

Jan II van Neufchâtel is de tweede zoon van Thibault VIII, heer van Neufchâtel en Châtel-sur-Moselle (Z11).[**break**]Helmteken: vlucht van zilver beladen met een schuinbalk van zilver. De kwartieren I en IV van het wapenschild tonen het stamwapen van Neufchâtel. De kwartieren II en III met de adelaar laten het oude wapen van het Vrijgraafschap Bourgondië zien. Gulden Vliesridder Jan II van Neufchâtel koos dit wapenschild in navolging van zijn oudoom en naamgenoot Jan I van Neufchâtel. Oudoom Jan had dit wapen vermoedelijk gekozen om uitdrukking te geven aan zijn erfgenaamschap van de bezittingen in het Vrijgraafschap in de periode 1405-1419. Jan II van Neufchâtel erfde op zijn beurt bezittingen van zijn oudoom Jan. Met de keuze om hetzelfde wapen te voeren, ging deze ridder zeer bewust in een bepaalde traditie staan.

Opmerkelijk genoeg werden bovengenoemde mannen uit het huis van Neufchâtel beide uit de orde van het Gulden Vlies gezet. Jan II werd in 1481 het lidmaatschap afgenomen wegens felonie (ontrouw van een leenman jegens zijn leenheer). Hoewel er met betrekking tot de vijftiende-eeuwse serie Haagse wapenborden geen bronnen bekend zijn die daarvan getuigen, is bekend dat in andere steden Gulden Vliesborden verwijderd, omgekeerd opgehangen of vervangen werden als reactie op een dergelijke gebeurtenis. Het helmteken kijkt naar rechts en de ramskop naar links. Het is de vraag of dit verband houdt met de verwijdering van Jan II van Neufchâtel uit de Ridderorde.

vergrootglas
vergrootglas

Wapenbord voor de restauratie

vergrootglas
vergrootglas
vorige
volgende

Noordmuur – bord 16

vergrootglas
vergrootglas

Embleembord Orde van het Gulden Vlies

De Heilige Andreas (of Sint Andries) was de beschermheilige van Bourgondië en als zodanig ook van de Orde van het Gulden Vlies, samen met Maria. Het attribuut van Andreas, het schuinkruis, is het embleem van de orde.[**break**]Tegen de zwarte achtergrond van dit Haagse paneel is een gouden schuinkruis (of Andreaskruis) geschilderd. De armen wordt gevormd door knoestige takken. Het kruis is in het centrum omwonden door een gouden vuurslag , waar de goudkleurige vonken van afspatten. Tussen de twee kruisarmen aan de bovenzijde prijkt een kroon bezet met parels. Tussen de twee kruisarmen aan de onderzijde zien we een zilveren vuursteen met aan de hanger het Gulden Vlies, naar rechts gewend. Door een vuurslag over een vuursteen te wrijven kon vuur gemaakt worden. Het Gulden Vlies dat aan de vuursteen tussen de twee kruisarmen hangt en verwijst naar de Griekse mythe van Jason.

Wapenbord voor de restauratie

vergrootglas
vergrootglas
vorige

Noordmuur – bord 17

vergrootglas
vergrootglas

Jaarbord kapittel 1456

Deze Latijnse woorden plaatsen het kapittel in een historisch kader: In het jaar des heeren 1456, op de twaalfde dag in mei. In werkelijkheid begon de bijeenkomst in Den Haag reeds op de eerste dag van mei en werd er ook nog na 12 mei vergaderd.

Wapenbord voor de restauratie

vergrootglas
vergrootglas
volgende

Zuidmuur – bord 1

vergrootglas
vergrootglas

Jaarbord kapittel 1456

Deze Latijnse woorden plaatsen het kapittel in een historisch kader: In het jaar des heeren 1456, op de twaalfde dag in mei. In werkelijkheid begon de bijeenkomst in Den Haag reeds op de eerste dag van mei en werd er ook nog na 12 mei vergaderd.

Wapenbord voor de restauratie

vergrootglas
vergrootglas
vorige
volgende

Zuidmuur – bord 2

vergrootglas
vergrootglas

Embleembord Orde van het Gulden Vlies

De Heilige Andreas (of Sint Andries) was de beschermheilige van Bourgondië en als zodanig ook van de Orde van het Gulden Vlies, samen met Maria. Het attribuut van Andreas, het schuinkruis, is het embleem van de orde.[**break**]Tegen de zwarte achtergrond van dit Haagse paneel is een gouden schuinkruis (of Andreaskruis) geschilderd. De armen wordt gevormd door knoestige takken. Het kruis is in het centrum omwonden door een gouden vuurslag , waar de goudkleurige vonken van afspatten. Tussen de twee kruisarmen aan de bovenzijde prijkt een kroon bezet met parels. Tussen de twee kruisarmen aan de onderzijde zien we een zilveren vuursteen met aan de hanger het Gulden Vlies, naar rechts gewend. Door een vuurslag over een vuursteen te wrijven kon vuur gemaakt worden. Het Gulden Vlies dat aan de vuursteen tussen de twee kruisarmen hangt en verwijst naar de Griekse mythe van Jason.

Wapenbord voor de restauratie

vergrootglas
vergrootglas
vorige
volgende

Zuidmuur – bord 3

vergrootglas
vergrootglas

Frank II van Borssele, graaf van Oostervant

Bij dit wapenbord valt op dat er sprake is van een verspringing voornamelijk in de meest rechtse zuil en de dwarsbalk. Tijdens de behandeling door SRAL bleek dat dit het enige schilderij in de serie is dat uit drie planken bestaat.[**break**]De linker en rechter plank bevatten de originele zestiende-eeuwse verflagen, terwijl de middelste plank vermoedelijk pas in de achttiende eeuw werd beschilderd. Klaarblijkelijk is dit paneel op een zeker moment in de geschiedenis dusdanig beschadigd geraakt dat enkel vervanging van een deel van de planken nog mogelijk was. Bij die ingreep werden de buitenste delen van de twee zestiende-eeuwse planken zeer bewust behouden. Bij de behandeling van dit schild in 2013 is er bewust voor gekozen de geschiedenis van dit schild te respecteren.

vergrootglas
vergrootglas

Wapenbord voor de restauratie

vergrootglas
vergrootglas
vorige
volgende

Zuidmuur – bord 4

vergrootglas
vergrootglas

Filips van Ternant, heer van Ternant en La Motte

Van Philips van Ternant zijn in vergelijking met de andere ridders die in 1456 lid waren van de Orde van het Gulden Vlies, vrij weinig gegevens bekend.[**break**]Tijdens het 8e kapittel in Bergen (Mons) in 1451, stond het bespreken van zijn wangedrag op de agenda. Hij zou een koopman beroofd hebben van goed en vrijheid, was er niet eerlijk over én hij zou geld hebben verduisterd. Hij werd ruim een maand gevangen gezet. Tijdens het kapittel werd Philips van Ternant nogmaals gestraft door zijn mede-Gulden-Vliesridders die hem naar Santiago de Compostela stuurden voor boetedoening.

Tijdens het 9e kapittel in Den Haag was Philips van Ternant reeds overleden. Net als alle andere vóór het Haagse kapittel overleden ridders, kreeg hij in de zestiende eeuw een wapenbord waarop helm, helmteken en dekkleden vervangen zijn door een riem.

De ramsvacht onderaan de Gulden-Vliesketting is voor de beschouwer naar rechts gekeerd, terwijl de overige helmtekens en ramvachten in de zuidelijke reeks naar links zijn gekeerd – in de richting van waar oorspronkelijk het hoofdaltaar stond in de Grote Kerk. Of dit paneel op een zeker moment gepland stond voor de noordelijke reeks of dat er een foutje is gemaakt in het atelier van de heraldisch schilder, kan niet meer bepaald worden (zie ook: N04).

vergrootglas
vergrootglas

Wapenbord voor de restauratie

vergrootglas
vergrootglas
vorige
volgende

Zuidmuur – bord 5

vergrootglas
vergrootglas

Jan/Íñigo van Guevara, graaf van Ariano

Deze ridder is in de Bourgondische geschiedschrijving nauwelijks bekend, omdat hij afkomstig was uit Italië en zich begaf in de kringen rondom koning Alfons V van Aragón (N01).[**break**]Het vijftiende-eeuwse wapen is daarom niet met zekerheid vast te stellen, de overgeleverde genealogische en biografische gegevens zijn bovendien zeer beperkt en divers; zelfs zijn voornaam staat niet vast.

Tijdens eerdere restauraties (in ieder geval voor 1909) werd het Haagse wapenbord van de graaf van Ariano overschilderd waardoor de hermelijnstaartjes voor de behandeling door SRAL nauwelijks meer als zodanig herkenbaar waren. Hermelijn wordt in de heraldiek weergegeven als een zilveren of wit veld bezet met stukjes zwart bont. De wintervacht van een hermelijn is immers helder wit en het staartje heeft een pikzwart puntje. De hermelijnstaartjes zijn vaak kruisvormig, altijd gestileerd, maar de precieze vorm kan variëren.

Helmteken: uitkomend en aanziend een leeuwenklauw van goud te midden van vlammen van goud. De kroon is vervangen door een wrong van pauwenveren.

vergrootglas
vergrootglas

Wapenbord voor de restauratie

vergrootglas
vergrootglas
vorige
volgende

Zuidmuur – bord 6

vergrootglas
vergrootglas

Dreux II van Humières, heer van Humières

Het zwarte traliewerk op het zilveren veld visualiseert het stamwapen van Humières. Of de getraliede hoed of korf in het helmteken ook tot het vijftiende-eeuwse wapen van deze ridder hoorde of een zestiende-eeuwse inventie is, kan niet vastgesteld worden.[**break**]Het historische bronmateriaal laat zien dat er verschillende varianten in omloop zijn, met en zonder element op de helm. Foto’s die in de twintigste eeuw gemaakt zijn van dit wapenbord, brengen vele lacunes en beschadigingen aan het licht die aangeven dat dit schilderij reeds lang zeer beschadigd is.

vergrootglas
vergrootglas

Wapenbord voor de restauratie

vergrootglas
vergrootglas
vorige
volgende

Zuidmuur – bord 7

vergrootglas
vergrootglas

Hendrik II van Borssele, graaf van Grandpré, heer van Veere

Helmteken: uit een hoofdtooi met het wapen van Borssele (in zwart (sabel) een dwarsbalk van zilver) komen zilvergrijze veren.[**break**]In zwart een dwarsbalk van zilver is het stamwapen van de familie Van Borssele. Dit wapen werd gebruikt door de heer van Veere, afkomstig uit de oudste tak van de familie Van Borssele. Tijdens de behandeling door SRAL kwam op de zwarte achtergrond van het schild de originele damascering (decoratief lijnenspel) tevoorschijn. Deze detaillering is maar liefst 100 jaren niet zichtbaar geweest. Het helmteken toont een zogenaamd ‘sprekend wapenfiguur’: de vederbos als directe verwijzing naar de heer van Veere. Uit het vijftiende- en zestiende-eeuwse bronmateriaal blijkt dat de vederbos zowel van zilver als van zwart werd weergegeven.

vergrootglas
vergrootglas

Wapenbord voor de restauratie

vergrootglas
vergrootglas
vorige
volgende

Zuidmuur – bord 8

vergrootglas
vergrootglas

Jan III van Lannoy, heer van Lannoy

Drie groene leeuwen op een zilveren veld vormen het stamwapen van het Huis van Lannoy. Dit stamwapen werd gevoerd door de heer van Lannoy, dus door Jan III van Lannoy.[**break**]De wapenschilden van de overige mannen uit het huis van Lannoy in de Haagse serie Gulden-Vliesborden zouden – indien correct – alle een rode zoom als onderscheidend breukteken moeten bevatten.

Door natuurlijke degradatie van de kleur en corrosie van de zilveren ondergrond lijken de leeuwen in het wapenschild evenals de dekkleden nu donkerbruin. Beter geconserveerd vijftiende- en zestiende-eeuws bronmateriaal laat zien dat al deze elementen oorspronkelijk heldergroen waren.

Helmteken: uitkomend uit een vlucht van zilver een (hazewind?)hond van zilver.

vergrootglas
vergrootglas

Wapenbord voor de restauratie

vergrootglas
vergrootglas
vorige
volgende

Zuidmuur – bord 9

vergrootglas
vergrootglas

Baudot van Noyelle, heer van Catheux

Het wapenschild met de drie tweelingbalken in rood vormen het stamwapen van Noyelle, dat gevoerd werd door de heer van Noyelle.[**break**]In het geval van ridder Baudot van Noyelle is er een barensteel als onderscheidend breukteken aan toegevoegd. Vijftiende-eeuwse weergaven van het wapen van deze ridder laten zien dat het helmteken zou moeten bestaan uit een hond met aan weerszijden vleugels; de vleugels ontbreken op het Haagse Gulden-Vliesbord.

vergrootglas
vergrootglas

Wapenbord voor de restauratie

vergrootglas
vergrootglas
vorige
volgende

Zuidmuur – bord 10

vergrootglas
vergrootglas

Karel I van Orléans, hertog van Orléans en Valois

De kwartieren I en IV met een gouden lelie (fleur de lis) in blauw verwijzen naar Karel van Orléans afstamming van het Franse koningshuis. Bij gebrek aan nageslacht ging de kroon in 1498 over op Karel van Orléans’ zoon Lodewijk, die bekend staat als koning Lodewijk XII.[**break**]De kwartieren II en III met de kronkelende slang die een mensenkind verzwelgt of geboren laat worden (Biscione, Vipera of Bissa) staan voor het hertogdom Milaan en de in de vijftiende eeuw over Milaan heersende familie Visconti. Dit wapenfiguur verwijst naar Karel van Orleáns afkomst uit het huis van Visconti: zijn moeder Valentina Visconti was de dochter van de hertog van Milaan.

Bij de slag van Azincourt (Honderdjarige Oorlog) werd deze ridder door Hendrik V, koning van Engeland gevangen genomen. Hij verbleef vele jaren op verschillende locaties in Engeland en ontdekte zijn talent voor Franstalige poëzie. Nadat hij na 25 jaren vrij werd gelaten op aandringen van Philips de Goede (1415-1440), keerde hij zich tegen de Franse koning en verzoende hij zich met het Bourgondische huis. In 1440 werd hij tijdens het 4e kapittel in Sint-Omaars opgenomen in de Orde van het Gulden Vlies.

vergrootglas
vergrootglas

Wapenbord voor de restauratie

vergrootglas
vergrootglas
vorige
volgende

Zuidmuur – bord 11

vergrootglas
vergrootglas

Thibault VIII van Neufchâtel, heer van Neufchâtel en Châtel-sur-Moselle

In rood een dwarsbalk van zilver is het stamwapen van het huis van Neufchâtel, dat gevoerd werd door de heer van Neufchâtel. Thibault VIII is de vader van Jan II van Neufchâtel, heer van Montaigu (N15).[**break**]Tijdens de behandeling door SRAL kwam de zogenaamde damascering (decoratief lijnenspel) op het rode veld van het schild weer tevoorschijn. Analyse van de foto’s die in de twintigste eeuw zijn gemaakt van dit Gulden-Vliesbord, laat zien dat deze decoratie reeds voor 1909 overschilderd was en daarmee lange tijd aan het oog van beschouwers onttrokken is geweest. Damascering heeft geen heraldische betekenis, maar louter een decoratieve functie. Daarom zal er geen ideologische reden ten grondslag hebben gelegen aan de overschildering.

vergrootglas
vergrootglas

Wapenbord voor de restauratie

vergrootglas
vergrootglas
vorige
volgende

Zuidmuur – bord 12

vergrootglas
vergrootglas

Jan van Luxemburg, bastaard van Saint-Pol, heer van Haubourdin

Een rode, dubbelstaartige leeuw op een zilveren veld vormt het stamwapen van het Huis van Luxemburg. De vader van deze ridder – Waleran III van Luxemburg, graaf van Saint-Pol – voerde het stamwapen, waaraan door Jan bastaard van Luxemburg als bastaardzoon een schuinstreep of schuinstaak als breukteken werd toegevoegd.[**break**]Hoewel de leeuw tegenwoordig donkerbruin van kleur lijkt, laten alle visuele, historische bronnen zien deze leeuw oorspronkelijk helderrood was. Natuurlijke veroudering is de oorzaak van de degradatie van deze kleur. Sporen van het helderrode pigment zijn nog aan te treffen in de zwarte schuinstreep.

Het helmteken met gevleugelde draak die uit een kuip tevoorschijn komt, is een vast onderdeel van het wapen van verschillende leden van het Huis van Luxemburg uit (in ieder geval) de eerste helft van de vijftiende eeuw. Het heraldisch onderzoek in diverse bronnen wijst echter uit dat het niet van goud zou moeten zijn, maar van zilver.

vergrootglas
vergrootglas

Wapenbord voor de restauratie

vergrootglas
vergrootglas
vorige
volgende

Zuidmuur – bord 13

vergrootglas
vergrootglas

Jan IV van Vergy, heer van Fouvent en Vignory

De weergave van de vogel (het helmteken) op het Haagse Gulden-Vliesbord wijkt af van die in de vijftiende-eeuwse bronnen, maar komt overeen met de zestiende-eeuwse weergave van het helmteken van een verre neef (Claude van Vergy, Gulden-Vliesbord Gent 1559).[**break**]Opvallend is bovendien dat de registratie van het Haagse Gulden-Vliesbord door Aernout van Buchel (1610) een rode vogel toont. Tijdens de behandeling door SRAL werden er geen sporen van rode verfstoffen aangetroffen.

Tijdens de behandeling door SRAL kwam wel de zogenaamde damascering (decoratief lijnenspel) op het rode veld van het schild tevoorschijn. Analyse van de foto’s die in de twintigste eeuw zijn gemaakt van dit Gulden-Vliesbord, laat zien dat deze decoratie reeds voor 1909 overschilderd was en daarmee lange tijd aan het oog van beschouwers onttrokken is geweest.

Aangezien damascering slechts een decoratieve functie had ter verlevendiging van een groot vlak, kan aangenomen worden dat de overschilderingen niet om heraldische of politieke redenen over de originele damascering werden aangebracht.

vergrootglas
vergrootglas

Wapenbord voor de restauratie

vergrootglas
vergrootglas
vorige
volgende

Zuidmuur – bord 14

vergrootglas
vergrootglas

Simon van Lalaing, heer van Hantes en Montigny

De wapenschilden van Simon van Lalaing en zijn neef Jacob van Lalaing werden met elkaar verwisseld. Het visuele, historische bronmateriaal laat zien dat er een leeuwtje ontbreekt in de ruit linksboven; dit leeuwtje is wel te vinden in het wapen van Jacob van Lalaing, terwijl het daar niet thuishoort.[**break**]Het woord ‘Prisōnier’ op het Haagse wapenbord doet vermoeden dat deze ridder gevangen zat tijdens het kapittel in 1456. Simon van Lalaing was echter in levende lijve aanwezig in Den Haag. Wel zat hij gevangen in 1432, waardoor hij zijn eed als ridder niet af kon leggen tijdens het 2e Gulden-Vlieskapittel in Brugge.

Helmteken: een arend (of adelaar) met opgeheven vleugels van zilver, ten halven lijve en goud gebekt.

vergrootglas
vergrootglas

Wapenbord voor de restauratie

vergrootglas
vergrootglas
vorige
volgende

Zuidmuur – bord 15

vergrootglas
vergrootglas

Peter van Bauffremont, graaf van Charny

In de zestiende eeuw werden er fouten gemaakt bij de weergave van het wapenschild en het helmteken, maar een zeventiende-eeuwse overschildering van de kwartieren II en III trachtte de fouten te herstellen. De bovenste verflaag die thans ook na de behandeling door SRAL nog aanschouwd kan worden, betreft dus een latere correctie.[**break**]In de kwartieren I en IV prijkt het stamwapen van Vergy, een verwijzing naar Peter van Bauffremonts afkomst uit dit huis via zijn moeder Jeanne van Vergy.

In de kwartieren II en III werden in de zestiende eeuw oorspronkelijk balken van vair in de kleuren blauw en zilver aangebracht, afgewisseld met rode balken. Deze originele verflagen werden aangetroffen tijdens de behandeling door SRAL. In de zeventiende eeuw werd daar klein paalvair van goud en rood – het stamwapen van Bauffremont – overheen geschilderd. Registraties van het Haagse wapenbord in de zeventiende en achttiende eeuw getuigen ook van deze overschildering.

De kleur van het hartschild maakt dat het wapen ook na die zeventiende-eeuwse ingreep nog niet volledig correct is. Het wapen van de heerlijkheid Charny, waarnaar in het opschrift verwezen wordt, kent namelijk drie zilveren schilden in plaats van de gouden schilden op het Haagse Gulden-Vliesbord.

Helmteken: twee hoorns van zilver; daartussen op de helm geplaatst een bol met het gevierendeelde wapenschild zoals hierboven beschreven; in de bol is van bovenaf een zwaard gestoken, met rode snede, gouden pareerstang en gouden pluim als gevest

vergrootglas
vergrootglas

Wapenbord voor de restauratie

vergrootglas
vergrootglas
vorige
volgende

Zuidmuur – bord 16

vergrootglas
vergrootglas

Robert van Massemen, heer van Massemen

De aanwezigheid van het wapenbord van Robert van Massemen in de Haagse serie is opmerkelijk, omdat deze ridder reeds in 1430 overleed en daarom onmogelijk aanwezig kan zijn geweest bij het kapittel in 1456. [**break**]Even opmerkelijk is het ontbreken van het wapenbord van een ridder die tijdens het kapittel van 1456 wel lid was van de Orde van het Gulden Vlies (maar niet fysiek aanwezig in Den Haag), namelijk: Jan II van Alençon, hertog van Alençon en graaf van Perches.

Heraldisch onderzoek naar dit Gulden-Vliesbord is desondanks evengoed relevant. Het wapen is correct en goed te duiden. De vis in het helmteken kan geïdentificeerd worden als dolfijn. De heraldische dolfijn werd wel en niet natuurgetrouw weergegeven, waardoor er vele varianten uit de middeleeuwen bekend zijn. Op het Haagse wapenbord prijkt een niet natuurgetrouwe variant.

vergrootglas
vergrootglas

Wapenbord voor de restauratie

vergrootglas
vergrootglas
vorige

Zuidmuur – bord 17

vergrootglas
vergrootglas

Gilbert van Lannoy, heer van Santes, Willerval

Het wapen is heraldisch niet volledig correct. Drie groene leeuwen op een zilveren veld behoren tot het familiewapen van het Huis van Lannoy.[**break**]De rode schildzoom die daaraan werd toegevoegd door deze specifieke tak van de familie, ontbreekt op het Haagse wapenbord van Gilbert van Lannoy. De schildzoom ontbreekt eveneens op het Haagse wapenbord van broer Boudewijn van Lannoy (N04), maar is wel aanwezig op dat van broer Hugo van Lannoy (N02).

Hoewel nauwelijks meer herkenbaar door corrosie van de onderliggende zilveren laag, kan uit beter bewaard gebleven bronmateriaal geconcludeerd worden dat de drie leeuwen in het wapenschild ooit heldergroen zijn geweest.

Analyse van de foto’s die in de twintigste eeuw zijn gemaakt van dit Gulden-Vliesbord, wijst uit dat tijdens eerdere restauraties diverse kleine wijzigingen zijn aangebracht aan de helm, de kroon, de leestekens in de inscriptie en de bijbehorende decoratieve lijnen.

vergrootglas
vergrootglas

Wapenbord voor de restauratie

vergrootglas
vergrootglas

Filips de Goede, hertog van Bourgondië

vergrootglas
vergrootglas

Filips van Bourgondië, hertog van Bourgondië, Lotharingen, Brabant en Limburg, graaf van Vlaanderen, Artois en Bourgondië, paltsgraaf van Henegouwen, Holland, Zeeland en Namen, markies van Saint-Empire, heer van Friesland, Salins en Mechelen.[**break**]De onderdelen van het wapenbord verwijzen naar de belangrijkste gebieden waar de hertog in meer of mindere mate zeggenschap had. Zo staat “in zwart een leeuw van goud, genageld en getongd van rood” voor het hertogdom Brabant. Dit wapenbord is qua afmeting het grootste, en hiërarchisch gezien het belangrijkste van de reeks.

Onder zijn wapenbord is een tekstbord bevestigd waarop de lijfspreuk van Filips de Goede staat vermeld: “Aultre n’aurray”. Letterlijk: ik zal geen ander hebben.

vergrootglas
vergrootglas

Wapenbord voor de restauratie

vergrootglas
vergrootglas

Hoe ontcijfer je de wapenborden?

vergrootglas
vergrootglas

Elk Gulden-Vliesbord is volgens een bepaald stramien opgebouwd. Het schema toont de onderdelen en bijbehorende termen. Ridders die voor het Haagse kapittel kwamen te overlijden, hebben een afwijkend wapenbord. Helm, helmteken en dekkleden ontbreken dan; aan het opschrift is meestal “trespasses” toegevoegd.

 

Noordmuur

Wapenborden op de zuidmuur

Zoeken op Alfabet

Media Gallery

De Haagse wapenborden van de Gulden Vliesridders

De Haagse wapenborden van de Gulden Vliesridders
Start video

De wapenborden

De wapenborden
Start video

Het restauratieproces van de wapenborden: passie van een bevlogen team

Het restauratieproces van de wapenborden: passie van een bevlogen team
Start video

Waarom Filips de Orde stichtte! Luister mee!

Het Kapittel in 1456, Luister mee!

Ridders vandaag!

vergrootglas
vergrootglas

Een nieuwe tijd, een nieuwe invulling

Na de dood van Filips de Goede in 1467, bleef de Orde van het Gulden Vlies bestaan. Met de geboorte van Filips de Schone, de vader van Karel V, ging de ridderorde van de Bourgondische dynastie over op het Habsburgse vorstenhuis. Dat veranderde weer toen de zoon van Karel V, Filips II, zich eind zestiende eeuw in Spanje vestigde. Toen kwam het zwaartepunt van de Orde meer op het Spaanse koningshuis te liggen.[**break**]Vanaf 1711 bestaan er twee Ordes van het Gulden Vlies: de Oostenrijkse en de Spaanse. De Oostenrijkse tak is eigenlijk het meest ‘oorspronkelijk’ en handelt nog volgens oude rituelen met authentieke objecten: net als vroeger leggen nieuwgekozen Vliesridders hun eed nog af op het speciale schwurkreuz.

Wist-je-dat:
De ketting met de gouden ramsvacht, het kenmerkende attribuut van de Vliesridders, nog steeds gedragen wordt door de ridders van de Orde van het Gulden Vlies?

De Oostenrijkse Orde van het Gulden Vlies viert het bestaan nog altijd tijdens kapittels. Vliesridder worden, kan overigens niet zomaar. Je dient van de hoogste adel te zijn. En als niet-katholiek is het sowieso onmogelijk om lid te worden van de Oostenrijkse Orde. De Spaanse tak is minder streng wat dat betreft, omdat die zichzelf sinds het begin van de negentiende eeuw meer als een civiele ridderorde beschouwt.

Prinses Beatrix is sinds 1985 lid van de Spaanse tak. Het hoofd van deze orde, de soeverein, is koning Juan Carlos van Spanje. Aartshertog Otto van Oostenrijk is soeverein van de Oostenrijkse tak. De Belgische koning Albert II is lid van beide takken. Voor beide orden geldt vandaag de dag dat het doel verlegd is van politiek naar behoud van het Europese culturele erfgoed.

Wist-je-dat:
Prinses Beatrix de tweede vrouw was die toetrad tot de Orde? Koningin Isabella van Spanje (1830-1904) ging haar voor. 

Lijst met nog levende Vliesridders 

Spaanse orde en Habsburgse orde van het Gulden Vlies
Huidige Leden – gecorrigeerd tot 30 November 2000[**break**]

Spaanse orde van het Gulden Vlies, Huidige Leden Spaanse Orde (sinds 1961) – gecorrigeerd tot 30 November 2000

Juan Carlos I, Souverain van het Huis Bourbon (1938 – )
Charles de Bourbon,
Prins van Deux-Siciles, Hertog van Calabre ( – )
Constantin II, Koning van Griekenland (1940 – )
Nicolas, Markies van Mondéjar (1905 – 1996)
Felipe, Prins van Asturië (1968 – )
Karel Gustav, Koning van Zweden (1946 – )
Jean, Groothertog de Luxemburg (1921 –  )
Akihito, Keizer van Japan (1933 –  )
Hussein, Koning van Jordanië (1935 – 1999)
Béatrix, Prinses der Nederlanden (1938 – )
Marguerite, Koningin van Denemarken (1940 – )
Elisabeth II, Koningin van Groot Brittannië (1926 –  )
Albert II, Koning van Belgie (1934 –  )
Harald V, Koning van Noorwegen (1937 – )

Habsburgse orde van het Gulden Vlies
Huidige Leden habsburgse Orde (sinds 1961) — gecorrigeerd tot 30 November 2000

Charles Salvator, Aartshertog van Oostenrijk(1936 – )
André Salvator, Aartshertog van Oostenrijk (1936 – )
Laurence (Laurent), Aartshertog van Oostenrijk (1955- )
Michel Koloman, Aartshertog van Oostenrijk (1942- )
Michel Salvator, Aartshertog van Oostenrijk (1949- )
Georges, Aartshertog van Oostenrijk ( )
Carl Christian, Aartshertog van Oostenrijk ( 1954- )
Joseph, Aartshertog van Oostenrijk (1933- )
Rasso, Prins van Bavière (1926- )
Albert II, Koning van Belgie (1937- )
Jean, Groothertog van Luxembourg (1921- )
Antoine, Prins van Ligne (1925- )
Raymond, Burggraaf van Chabot-Tramecourt (1921- )
Albrecht, Prins van Hohenberg (1931- )
Joachim, Prins van Furstenberg (1923-2002 )
Charles, Hertog van Wurtemberg (1936- )
Edouard, Prins van Auersperg-Tautson (1917-2002 )
Vincent, Prins van Liechtenstein (1950- )
Marie-Emmanuel,
Markgraaf van Meissen, Hertog van Saxe ( 1926- )
Nicolas, Prins Lobkowicz (1931- )
Jean, Burggraaf Hoyos-Sprinzenstein (1923- )
Georges, Prins de Waldbourg-Zeil en Trauchberg (1928- )
Hans Adam, Prins Souverain van Liechtenstein (1945- )
Clément, Prins van Altenbourg (1932- )
Duarte Pio, Hertog van Bragance (1945- )
Joseph, Burggraaf van Neipperg (1918- )
Georges, Hertog van Hohenberg (1929- )
Jacques, Burggraaf van Eltz (1921- )
Félix, Aartshertog van Oostenrijk (1916- )
Charles Louis, Aartshertog van Oostenrijk (1918- )
Rodolphe, Aartshertog van Oostenrijk (1919- )
Ferdinand, Aartshertog van Oostenrijk (1918- )
Henri, Aartshertog van Oostenrijk (1925- )
François Salvator, Aartshertog van Oostenrijk (1927- )
François, Hertog van Baviére (1933- )
Louis, Hertog van Baviére (1913- )
Charles, Aartshertog van Oostenrijk (1961- )
Jean Adam II, Prins van Liechtenstein (-)
Charles, Prins van Schwarzenberg (1937- )
Joseph, Aartshertog van Oostenrijk (1960- )
Maximilien, Prins van Khevenhüller-Metsch (1918- )
Aloyse Constantine,
Prins van Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (1941- )
Godefroi, Burggraaf Czernin de Chudenitz (-)
Henri, Prins van Orsini en Resenberg (1925- )
Hugues, Prins van Windisch Graetz (1955- )
Olivier, Burggraaf d’Ormesson (-)
Jean-Frédéric, Baron van Solemacher-Antweiler(-)
Nicolas, Baron Adamovich van Csepin (-)

Het restauratieproject van de wapenborden: passie van een bevlogen team

Start video

Erfgoed, onderzoek en restauratie

De vijfendertig wapenborden ter herinnering aan het Gulden-Vlieskapittel in 1456 in Den Haag, zijn vandaag de dag nog te bezichtigen in de Grote Kerk. Een uniek en bijzonder voorrecht dat gedeeld wordt met kerken in Gent, Brugge, Mechelen en Barcelona.[**break**]Deze schilderijen behoren tot het collectieve Europese erfgoed. De Haagse serie is in 2009 toegevoegd aan de lijst Wet tot Behoud Cultuurbezit.

In 2013 werd een langlopend restauratie- en conserveringsproject afgerond, uitgevoerd door de Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) en ondersteund door kunsthistorisch onderzoek vanuit de Radboud Universiteit Nijmegen. Materiaal-technisch, dendrochronologisch en historisch onderzoek werden ingezet om de schilderijen te analyseren en de restauratiegeschiedenis in kaart te brengen alvorens de behandeling gestart werd. Dit met verrassende en spectaculaire ontdekkingen tot gevolg .

Wist-je-dat:
De serie wapenborden op de lijst staat van de Wet tot Behoud Cultuurbezit en daarom Nederland niet mag verlaten?

De Haagse Gulden-Vliesborden zijn al 450 jaar oud en kunnen dankzij een vakkundig uitgevoerde en wetenschappelijke onderbouwde restauratie ook voor de komende decennia goed geconserveerd worden.

Sponsoren restauratie 

vergrootglas
vergrootglas

Kwaliteit origineel eeuwenlang verborgen

Al vanaf het vroegste begin zijn de Haagse Gulden-Vliesborden regelmatig gerestaureerd. In vroegere tijden betekende ‘restaureren’ vaak ‘bijschilderen en overschilderen’.[**break**]Het originele schilderwerk lag daardoor soms eeuwen verborgen onder latere toevoegingen. Gwendoline Fife, senior-conservator bij SRAL en projectleider van de behandeling van de Gulden-Vliesborden, en kunsthistoricus Marjolijn Kruip deden gezamenlijk enkele bijzondere ontdekkingen.

“In de twintig jaar dat ik dit werk doe, is het de eerste keer dat ik schilderijen tegenkom die zo veel en zo grootschalig zijn overgeschilderd, en dat ook nog eens over zo’n lange periode”, aldus Fife. Kruip, die het historische en heraldische onderzoek van dit project uitvoerde, benadrukt: “Bijzonder is dat de overschilderingen gedateerd en geïnterpreteerd konden worden. Als ware detectives konden we het handelen en de keuzes van eerdere restauratoren in kaart brengen.”

Soms leidden vroegere ingrepen tot lastig beslissingen, zoals in het geval van het wapenbord van Frank van Borssele. In de achttiende eeuw werden delen van de houten planken vervangen. Links en rechts is het zestiende-eeuwse origineel te zien en in het midden de latere schildering. Samen met de Begeleidingscommissie werd besloten dat in de kwalitatief mindere overschilderingen die het detailrijke origineel bedekten, verwijderd zouden worden. De consequentie daarvan is nu nog te zien met het blote oog, daar waar de meest rechtse zuil en dwarsbalk in het wapenschild ietwat verspringen (link, Z03).

Wist-je-dat:
De planken van N05 (link, N05) en N15 (link, N15) van dezelfde boom komen? Tijdens het restauratieproject werd het hout van de Gulden-Vliesborden dendrochronologisch, dat wil zeggen op jaarringen, onderzocht.

Maar bovenal bleek uit het meest recente restauratieproject de kwaliteit van de originele schilderingen en de gebruikte materialen. Dit tekent het vakmanschap van de zestiende-eeuwse heraldische schilder.

Gallery foto’s en afbeeldingen

Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail

De wapenborden

Start video

De wapenborden: vijftiende-eeuwse visitekaartjes 

In de Grote Kerk hangen vijfendertig Gulden-Vliesborden. Tijdens het kapittel van 1456 hingen de borden in het koor, boven de zetels van de Vliesridders. Nu hangen de zestiende-eeuwse borden in twee reeksen tegenover elkaar aan de binnenmuren van de kerk. Het veel grotere wapenbord van Filips de Goede hangt afzonderlijk aan een grote pilaar bij het Hoogkoor.[**break**]

Een Gulden-Vliesbord is een bord of paneel met een (familie)wapen en in gouden letters de naam en titel(s) van een ridder. Tijdens het kapittel lieten de wapenborden zien met wie men te doen had. Zo fungeerden zij in de middeleeuwen als visitekaartjes van de ridders.

Wist je dat:
De naam van de ridder niet altijd verwijst naar zijn woongebied? Zo woonde Frank van Borssele bijvoorbeeld niet in Borssele, maar in Den Haag.

Het vakgebied dat zich bezighoudt met familiewapens noemt men heraldiek. Achter alle gebruikte figuren, kleuren en metalen schuilt een betekenis. Dieren, menselijke gestalten en andere elementen worden gestileerd weergegeven en met speciale termen beschreven. Vair staat bijvoorbeeld voor bontwerk met hermelijn en grijze eekhoorn. Het wordt afgebeeld als in rijen gerangschikte zilveren en blauwe klokjes.

Naast de eenendertig wapenborden zijn er twee identieke borden met de symbolen van de Orde en twee met het jaar van het kapittel, namelijk 1456.

Door brand verwoeste wapenborden opnieuw vervaardigd in 1545

De originele wapenborden uit 1456 die vervaardigd werden in opdracht van Filips de Goede, zijn bij een brand in 1539 in vlammen opgegaan. Lang werd gedacht dat de zwarte blakering op de achterzijde van de schilderijen sporen van deze brand waren en dat de originelen toch bewaard waren.[**break**] Het blijkt echter een schimmel te betreffen, veroorzaakt door de vochtige omstandigheden in de kerk. Dendrochronologisch onderzoek waarbij het hout onderzocht wordt aan de hand van de jaarringen, bevestigde de zestiende-eeuwse datering.

Historisch onderzoek heeft uitgewezen dat de Haagse kerkmeesters een verzoek voor nieuwe exemplaren hebben ingediend bij Karel V. In 1545 was de nieuwe serie gereed. Deze ontstaansgeschiedenis verklaart de heraldische fouten en incorrecte titels op sommige wapenborden.

Wapenborden en Vliesridders nader bekeken

In de Grote Kerk hangen de wapenborden in twee grote lijsten tegenover elkaar. Het wapenbord van Filips de Goede hangt apart aan een pijler van het koor. Door de link bij de namen van de Vliesridders aan te klikken, is het mogelijk om de wapenborden van dichtbij te bekijken.

Het historisch onderzoek is mede tot stand gekomen door

vergrootglas
vergrootglas

Kapittel 1456

vergrootglas
vergrootglas

De eerste Europese Top in Den Haag

De Orde van het Gulden Vlies stelde Filips de Goede in staat zijn tentakels uit te spreiden in gebieden die onder zijn invloed vielen. Maar de Vliesridders moesten uiteraard ook contact met elkaar hebben. Daarom organiseerde Filips de Goede bijeenkomsten, zogenaamde kapittels, in verschillende steden binnen zijn Bourgondische rijk.[**break**]

De keuze voor de stad was afhankelijk van de politieke omstandigheden op dat moment. Het eerste kapittel werd een jaar na de oprichting van de orde in Rijsel (Lille) gehouden, in 1431. Het negende kapittel organiseerde de hertog in Den Haag, in het jaar 1456.

Vergaderen was het belangrijkste onderdeel van zo’n kapittel. De edellieden bespraken dan belangrijke politieke zaken en het gedrag van de Vliesridders. Misdragingen werden bestraft en heldendaden geprezen. Daarnaast werden overleden ridders herdacht en nieuwe ridders benoemd. Voor de religieuze plechtigheden kwamen de ridders tezamen in een kerk. In 1456 in de parochie kerk van Den Haag, de Grote Kerk.

Wist-je-dat:
In de Koninklijke Bibliotheek Den Haag een vijftiende-eeuws Statuten- en Wapenboek wordt bewaard? Het boek opent met één van de oudste voorstellingen van een vergadering van de Orde van het Gulden Vlies.

De Vliesridders kwamen uit heel Europa, vanuit het graafschap Holland tot het koninkrijk Arragón en alle Bourgondische gebieden daartussen. Een kapittel was dus eigenlijk een soort politieke top op Europees niveau.

Een opstandige Hollandse Vliesridder

De directe aanleiding voor Filips de Goede om het kapittel in Den Haag te organiseren, was de benoeming van een bisschop in Utrecht. Tegen de zin van de hertog in werd Gijsbrecht van Brederode verkozen boven Filips bastaardzoon David van Bourgondië.[**break**]
In Den Haag wilde de hertog de Hollandse edelen tot de orde roepen. In het bijzonder Reinoud van Brederode, Vliesridder en broer van de net verkozen bisschop. De Van Brederodes waren afkomstig uit een Hollands adellijk geslacht, dat doorgaans als anti-Bourgondisch werd gezien. Dat had weer te maken met de Hoekse en Kabeljauwse Twisten, een decennialange machtsstrijd tussen edellieden en steden. De leider van de Hoeken was Reinoud van Brederode, terwijl de Kabeljauwen Filips de Goede van oudsher meer gezind waren.

Wist je dat:
Reinoud van Brederode in eerste instantie niet naar het kapittel in Den Haag kwam? Onder dwang arriveerde hij uiteindelijk op dag elf.

Toen onderhandelingen in 1455 over de bisschopskwestie mislukten, besloot Filips de Goede om alle machtige Vliesridders bijeen te roepen in Den Haag. Dichtbij de bisschopsstad Utrecht en vanuit het indrukwekkende grafelijke Binnenhof, wilde de vorst indruk maken en druk uitoefenen op de Hollandse edellieden. Een grotere opstand moest hiermee voorkomen worden.

Uiteraard bespraken de Vliesridders de positie van Reinoud van Brederode uitgebreid. Reinoud arriveerde pas op 11 mei in Den Haag. Hij verklaarde op z’n knieën dat het geschil met bastaardzoon David een persoonlijke aangelegenheid was. Het was niet zijn intentie een opstand tegen Filips de Goede te beramen. Uiteindelijk accepteerde Reinoud officieel de nieuwe bisschop van Utrecht, David van Bourgondië. En daarmee eindigde het kapittel.

Het Kapittel in de Grote Kerk

Zaterdag 1 mei 1456 ving het kapittel aan met een mis in de Grote Kerk. Daar zaten de ridders in het koor, de meest heilige plek van de kerk rondom het hoofdaltaar. Dit deel van de kerk was niet voor iedereen toegankelijk en zichtbaar.[**break**]

Boven de hoofden van de ridders hingen de wapenborden met hun wapens. Zestien van de eenendertig Vliesridders waren aanwezig in Den Haag. Filips de Goede zat met het gezicht naar het hoofdaltaar toe. De andere ridders zaten aan weerszijden. De belangrijkste en trouwste ridders positioneerden zich het dichtst bij de hertog.

Wist je dat:
De Filips de Goede bewust gekozen heeft voor de parochiekerk boven de hofkapel? Door een recente verbouwing was de Grote Kerk groter en daardoor imposanter geworden.

Naast het bijwonen van de kerkelijke diensten werd er vergaderd en gedineerd in de Grote Zaal op het Binnenhof, de huidige Ridderzaal.

Het Kapittel in 1456, Luister mee!

Aan tafel in stijl

Er werd niet alleen vergaderd op het Binnenhof. Er werd ook uitgebreid gedineerd en gefeest in de Grote Zaal. Want gezamenlijk eten en drinken vormde een belangrijk onderdeel van een kapittel.[**break**]

In de Grote Zaal werden lange tafels met banken opgesteld. Hoogstwaarschijnlijk zat Filips de Goede als soeverein van de Orde centraal, met de overige ridders aan weerszijden; de gasten aan andere tafels. De tafels waren gedekt met goud- en zilverwerk: goud voor de ridders en zilver voor de overige gasten. Kostbaar vaatwerk werd tentoongesteld om te pronken. Het zoutvat en het tafelschip behoorden tot de belangrijkste objecten.

Wist je dat:
Van al dat goud- en zilverwerk zo goed als niets bewaard bleef? Vroeg of laat werd het in munterijen omgesmolten tot munten. Daarmee konden vervolgens oorlogen worden bekostigd.

Op het Hollandse menu stonden vooral vis, wild en gevogelte. Everzwijnen, zwanen en pauwen waren echte lekkernijen. Producten kwamen of van de eigen boerderij op het Binnenhof, de omringende bossen, de hofvijver en de zee, of werden ingevoerd. Zo kwamen wijn en bier uit Duitsland, Frankrijk en Spanje.

In de keukens, het bakhuis, het vleeshuis (lardier), de spijskamer (tredsoer) en de schenkkamer (buttelarye) op het Binnenhof werden de levensmiddelen bewaard en bereid.

Glitter en Glamour in de middeleeuwen

De Grote Zaal liet Filips de Goede rijkelijk decoreren met prachtige tapijten en kostbare kunstwerken, die meereisden met de hertog. De gasten en Vliesridders logeerden rond het Binnenhof. Bedden en andere gebruiksvoorwerpen werden geleend van residenties in de buurt.[**break**]

En als de Vliesridders vanaf het Binnenhof met hun paarden naar de Grote Kerk vertrokken, ging dat gepaard met veel pracht en praal: een uitgebreide stoet met vaandels, trompettisten, klokkengelui, versierde paarden en uitgedoste ridders gehuld in de prachtigste gewaden en juwelen.

Wist-je-dat:
Het Bourgondische hof bekend stond om zijn rijke hofcultuur? Zo was Jan van Eyck één van de hofschilders van Filips de Goede.

In dit soort optochten werden de edelen gevolgd door een hele entourage van voetvolk.
In het gevolg liepen dan de hofhoudingen van de edelen: hoe groter in omvang en hoe rijker uitgedost, hoe aanzienlijker de vorst. Zo’n schouwspel werd opgeluisterd met narren en muzikanten met blaasinstrumenten als trompetten, pijpfluiten en schalmeien. De geborduurde en geschilderde wapens van de Gulden-Vliesridders op de dekkleden van de paarden, banieren, wimpels en trompetvanen lieten zien wie met wie de Hollanders van doen hadden.

Wist-je-dat:
In de Grote Zaal, de huidige Ridderzaal, befaamde en imposante tapijten hingen die samen wel 100 meter lang waren?

De Vliesridders zelf droegen tijdens het kapittel een rode, lange en wijdvallende mantel waarvan de randen met gouddraad geborduurd waren. Dat was de typerende kledij van een Vliesridder, ook wel ornaat genoemd. Daarbij hoorde een hoed, kaproen of chaperon genaamd, en natuurlijk de Gulden-Vliesketting. Ridders dienden het Gulden Vlies te allen tijde te dragen.

Het kapittel was zo’n bijzonder evenement dat toeschouwers uit Frankrijk, Engeland, Spanje, Italië en Duitsland naar het anders zo slaperige Den Haag afreisden om de festiviteiten te aanschouwen. Er was een reden waarom Filips de Goede kosten noch moeite bespaarde voor het kapittel. De geruchten deden de ronde dat de vorst geen geld had om tegen Utrecht oorlog te voeren om en de bisschopskwestie te beslechten. Om het tegendeel te bewijzen, wilde de vorst een verpletterende indruk achterlaten, zowel in Den Haag als in het hele graafschap Holland.

Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail

Orde van het Gulden Vlies

De ridders van het Gulden Vlies
vergrootglas
vergrootglas

Grondgebied in bezit van Filips de Goede

vergrootglas
vergrootglas

Waarom Filips de Orde stichtte! Luister mee!

Een nieuwe ridderorde voor de Bourgondische hertog

In 1430 richtte Filips de Goede van Bourgondië (1396-1467) de Orde van het Gulden Vlies op. Deze exclusieve ridderorde was vooral een middel om edellieden aan zijn persoon en wijdverbreide dynastie te binden. Dat was, gezien de vele verspreide gebieden die de Bourgondische vorst bezat, een tactische zet.[**break**]

Via de orde oefende Filips de Goede controle uit over zijn territoria. Dat stelde de vorst in staat om zijn macht te versterken en uit te breiden. De ridderorde verdedigde ook het christelijke geloof en het ridderideaal waarin trouw, dienstbaarheid en eer centraal stonden.

De Orde van het Gulden Vlies bestond aanvankelijk uit vierentwintig ridders en vier officieren: een schatbewaarder, een wapenkoning, een kanselier en een griffier. Aan het hoofd stond de soeverein, Filips de Goede.

In de jaren die volgden, breidde het aantal Vliesridders zich uit. Een Vliesridder behoorde tot de loyaalste vertrouwelingen en tot de belangrijkste bondgenoten van de vorst. Vliesridder was je voor je leven. Men kon die benoeming alleen herroepen als een ridder de statuten (de regels) van de orde had geschonden.

Vergaderen in de machtigste steden 

Op onregelmatige tijden kwamen de Vliesridders op verzoek van hun soeverein bijeen in verschillende steden binnen de Bourgondische gebieden. De keuze voor een specifieke stad was afhankelijk van de politieke omstandigheden, in 1456 bezocht de ridderorde Den Haag.[**break**]

Tijdens de bijeenkomsten, zogenaamde kapittels, wisselden vergaderingen, kerkdiensten en diners elkaar af. Er werden politieke kwesties besproken, ordeleden bestraft, en nieuwe ridders gekozen. Nieuw gekozen ridders moesten een eed afleggen op een speciaal kruis, het Schwurkreuz. De kapittels duurden dagen, soms zelfs weken lang.
En deze bijeenkomsten gingen altijd gepaard met pracht en praal en festiviteiten in de stad.

Het Gulden Vlies als heilige graal

De naam van de ridderorde, het ‘Gulden Vlies’, verwijst naar de Griekse mythe van Jason en de Argonauten die volgens het verhaal een wonderlijk gouden ramsvlies veroverd hadden. Hét symbool van de ridderorde is dan ook een ketting met een gouden (gulden) ramsvacht als hanger.[**break**]

Met de keuze voor dit klassieke symbool, gaf Filips de Goede de ridderorde historisch belang. Zo werd het een waardige tegenhanger voor de Engelse, zeer prestigieuze Orde van de Kousenband en de legendarische Ridders van de Ronde Tafel. Niet de Heilige Graal, maar het Gulden Vlies was nu de kostbare schat waarnaar men op zoek was. Ook het Bijbelse Gulden Vlies van Gideon speelde een rol in de symboliek van de christelijke ridderorde.

Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail

De Haagse wapenborden van de Gulden-Vliesridders

Start video

Sponsoren restauratie

vergrootglas
vergrootglas

Sponsoren kunsthistorisch onderzoek

vergrootglas
vergrootglas

SPLASH